Výsledky vyhľadávania

 1. MARCELLI, Miroslav. Foucault ako historik. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok


 2. MARCELLI, Miroslav. Komunikácia a rytmus. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 1, s. 2-10.
  článok

  článok


 3. MARCELLI, Miroslav. Text, sieť a iné nečistoty. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 7, s. 623-633. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/845-855.pdf>
  článok

  článok


 4. MARCELLI, Miroslav. Komunikácia: myslenie vo veľkom. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2009. ISSN 0046-385X, 2009, roč. 64, č. 5, s. 410-419. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1809>
  článok

  článok


 5. Za zrkadlom moderny : Filozofia posledného dvadsaťročia. 1. vyd. Bratislava : Archa, 1991. 319 s. ISBN 80-7115-025-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. MARCELLI, Miroslav. Znovuobjavenie času : Filozofia v príbehoch. 1. vyd. Bratislava : Smena, 1990. 166 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 7. FOUCAULT, M. Slová a veci : Archeológia humanitných vied. [Z franc. prel.] Miroslav Marcelli. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1987. 510 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]