Výsledky vyhľadávania

 1. OLŠOVSKÁ, Andrea et al. Agentúrne zamestnávanie. Recenzenti Vojtech Tkáč, Ladislav Mura. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 382 s. ISBN 978-80-8168-288-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. POGÁNY, Tomáš. [Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike]. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, marec 2014, roč. 2, č. 1, s. 85-86 online. Recenzia na: Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike / Peter Sika ; recenzenti: Vojtech Tkáč, Alojz Marsina. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3702-5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185175/1_vydanie_marec_2014.pdf>
  článok

  článok

 3. TOKÁROVÁ, Mária. [Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 127-129. Recenzia na: Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike / Peter Sika ; recenzenti: Vojtech Tkáč, Alojz Marsina. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3702-5.
  článok

  článok

 4. MARKOVIČ, Peter - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Využitie agentskej teórie v riadení sociálneho podniku. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť : ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2014. ISBN 978-80-89464-27-2, s. 292-299. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 5. SIKA, Peter. Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike. Recenzenti: Vojtech Tkáč, Alojz Marsina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 123 s. [8,35 AH]. VEGA 1/0330/11, VEGA 1/0103/12. ISBN 978-80-225-3702-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 6. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 57-64.
  článok

  článok

 7. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ - finančné inštitúcie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 10, s. 53-58.
  článok

  článok

 8. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 7-8, s. 84-93.
  článok

  článok

 9. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 9, s. 37-45.
  článok

  článok

 10. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie Európskej únie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 3, s. 69-74.
  článok

  článok