Výsledky vyhľadávania

 1. SIVAŠOVÁ, Daniela. Využitie časových radov v ekonomickej praxi. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 93-100 online.
  článok

  článok

 2. RABATINOVÁ, Františka. Analýza vybraných demografických ukazovateľov v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 3. SIVAŠOVÁ, Daniela. Za doc. Ing. Milanom Kovačkom, Csc. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 82-83.
  článok

  článok

 4. AGH, Denis. Analýza pôrodnosti a plodnosti na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. ZAREVÚCKA, Žofia. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov migračnej integrácie : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠARINA, Patrik. Úmrtnosť na Slovensku a jej najčastejšie príčiny : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. SZEMANOVÁ, Katarína. Analýza vybraných ukazovateľov vzdelania v okresoch Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. FIGUROVÁ, Kristína. Analýza znečistenia životného prostredia odpadom v Európe s využitím viacrozmerných štatistických metód : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - ŠVEJDOVÁ, Natália. Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-19-104-00 : doba riešenia projektu - rok 2019. Posudzovatelia: Daniela Sivašová, Pavol Molnár. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2019. 81 s. I-19-104-00.
 10. SIVAŠOVÁ, Daniela. Analýza testovania dosiahnutého vzdelania na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 55-70 online.
  článok

  článok