Výsledky vyhľadávania

 1. GROSSMANOVÁ, Marta. Interkultúrny aspekt v obchodných rokovaniach. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. International scientific conference. Pluralistic approaches to languages and cultures in education : conference proceedings, 26th-27th november 2014, Smolenice, Slovakia. - Trnava : Trnava University, [2015]. ISBN 978-80-8082-852-3, s. 66-72.
  článok

  článok

 2. BLÁHOVÁ, Mária. Globalization, intercultural communication and role of english in contemporary modern world. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. Conference. Pluralistic approaches to languages and cultures in education : conference proceedings : 26th-27th November 2014 Smolenice, Slovakia. - Trnava : Trnava University, Faculty of education, [2015]. ISBN 978-80-8082-852-3, s. 27-34.
  článok

  článok

 3. Language, literature and culture in education 2015. International conference. Language, literature and culture in education 2015 : conference proceedings : international conference : 14 - 16 may 2015, Nitra, Slovakia [elektronický zdroj]. 1st ed. Nitra : SlovakEdu, 2015. CD-ROM [205 s.]. ISBN 978-80-971580-6-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KVAPIL, Roman. Testológia ako veda. In Language, literature and culture in education 2015. International conference. Language, literature and culture in education 2015 : conference proceedings : international conference : 14 - 16 may 2015, Nitra, Slovakia. - Nitra : SlovakEdu, 2015. ISBN 978-80-971580-6-4, s. 77-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KURDELOVÁ, Ľubica. Metodické postupy výučby slovnej zásoby v cudzom jazyku. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 176-182 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. MRÁZOVÁ, Mária. Farby v nemeckom odbornom jazyku. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 211-217 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. Recenzenti: Ivana Čechová, Jana Bérešová ... [et al.]. Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. CD-ROM [359 s.]. ISBN 978-80-7231-982-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile

  elektronická kniha

 8. KUCHAROVÁ, Jana. Využitie pojmových a myšlienkových máp vo výučbe odborného jazyka na vysokej škole nefilologického zamerania. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 167-175 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv informačných technológií na rozvoj jazykových zručností študentov. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 191-196 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Má používanie webových aplikácií opodstatnenie pri výučbe odborného anglického jazyka na univerzitnom stupni štúdia? In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 239-247 CD-ROM. KEGA 514.
  článok

  článok