Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej. [Kvalita života (teória, metodológia, empíria)]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 170-171. Recenzia na: Kvalita života : teória, metodológia, empíria : vedecká monografia / Mária Antalová ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3043-9.
  článok

  článok

 2. Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993 [elektronický zdroj]. Výkonný redaktor/editor: Radoslav Štefančík ; posudzovatelia: Peter Ondrejkovič, Radislav Bednárik, Jana Miháliková. 1. vyd. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. CD-ROM [164 s., 11,72 AH]. ISBN 978-80-85447-19-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ONDREJKOVIČ, Peter - MAJERČÍKOVÁ, Jana. Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava : VEDA, 2012. 137 s. ISBN 978-80-224-1262-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ANTALOVÁ, Mária et al. Kvalita života : teória, metodológia, empíria : vedecká monografia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 246 s. [11,7 AH]. KEGA 199-025EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3043-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BEDNÁRIK, Rastislav et al. Stručný prehľad sociológie. Nitra : ENIGMA, 2009. 313 s. ISBN 978-80-89132-59-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ONDREJKOVIČ, Peter et al. Sociálna patológia. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 577 s. VEGA 1/0687/08. ISBN 978-80-224-1074-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ONDREJKOVIČ, Peter. Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume : príspevok k prekonávaniu ich marginalizácie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008. 92 s. ISBN 978-80-224-0997-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007. 245 s. ISBN 978-80-224-0970-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. ONDREJKOVIČ, Peter - MAJERČÍKOVÁ, Jana. Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine - kontinuita a zmena : príspevok k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. ISSN 0049-1225, 2006, roč. 38, č. 1, s. 5-30.
  článok

  článok

 10. Sociálna patológia. 2. rozšír. vyd. Bratislava : VEDA, 2001. 310 s. ISBN 80-224-0685-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]