Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 111 s. [6,79 AH]. ISBN 978-80-225-4064-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 2. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Zdravotné a nemocenské poistenie. Recenzenti Rastislav Potocký, František Peller. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 101 s. [5,70 AH]. ISBN 978-80-225-3590-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 111 s. [6,786 AH]. ISBN 978-80-225-3187-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 4. KADEROVÁ, Andrea. [Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 160-161. Recenzia na: Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie / Lea Škrovánková, Petra Škrovánková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2924-2.
  článok

  článok

 5. Analýza aktuárskych modelov v podmienkach poistného trhu na Slovensku : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Zostavil: Petra Škrovánková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 71 s. ISBN 978-80-225-3107-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [6,722 AH]. ISBN 978-80-225-2924-2. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 7. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia M-tice osôb]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 168-169. Recenzia na: Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia m-tice osôb / Mária Bilíková, Miroslava Johanesová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2530-5.
  článok

  článok

 8. POTOCKÝ, Rastislav. On a dividend strategy of insurance companies. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2008. ISSN 1212-3609, 2008, roč. 11, č. 4, s. 103-109.
  článok

  článok

 9. BILÍKOVÁ, Mária - JOHANESOVÁ, Miroslava. Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia m-tice osôb. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 84 s. ISBN 978-80-225-2530-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. POTOCKÝ, Rastislav. Štatistické analýzy založené na redukcii výberového priestoru. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 1, s. 82-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0042044/fss0106.pdf>
  článok

  článok