Výsledky vyhľadávania

 1. HALUŠKA, Ján - DOLINIČ, Jaroslav. Makroekonomická výkonnosť Slovenskej ekonomiky v rokoch 1995-2017. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 3, s. 57-76.
  článok

  článok


 2. HALUŠKA, Ján. Vzťah produkcie a medzispotreby v slovenskej ekonomike : analýza a modelovanie na báze kointegrácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok


 3. RADVANSKÝ, Marek et al. Impact of cohesion policy on regional development of Slovakia : ex-post assessment of national strategic reference framework 2007-2013 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ján Haluška, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. online [111 s.]. ISBN 978-80-7144-258-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 6-10.
  článok

  článok


 5. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Kointegračný prístup k modelovaniu vývoja ceny bývania v SR. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 18-32. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  článok

  článok


 6. HALUŠKA, Ján. Analyza a modelovanie vykonnosti priemyslu. Ekonometricky pristup na baze kointegracie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Jún 2013, roč. 21, č. 6, s. 23-26.
  článok

  článok


 7. HALUŠKA, Ján. Slovenská ekonomika v roku 2011 : makropohľad na vývoj v jej reálnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Máj 2012, roč. 20, č. 5, s. 7-10.
  článok

  článok


 8. HALUŠKA, Ján. Rýchle odhady celkovej zamestnanosti v slovenskej ekonomike : (ekonometrický prístup). In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 4, s. 38-44. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152760/fss0412.pdf>
  článok

  článok


 9. HALUŠKA, Ján. Spotrebná funkcia ako nástroj na rýchly odhad konečnej spotreby domácností. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 4, s. 337-354.
  článok

  článok


 10. PÁLENÍK, Viliam. Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii. Oponenti: Pavol Brunovský, Ján Haluška, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. 277 s. VEGA 2/0082/09. ISBN 978-80-7144-192-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]