Výsledky vyhľadávania

 1. HALUŠKA, Ján. Výkonnosť priemyslu po vstupe SR do EÚ. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 3-14.
  článok

  článok

 2. RADVANSKÝ, Marek et al. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. online. APVV 16–0630, HERMIN, VEGA 2/0135/17. ISBN 978-80-7144-307-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HALUŠKA, Ján - DOLINIČ, Jaroslav. Makroekonomická výkonnosť Slovenskej ekonomiky v rokoch 1995-2017. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 3, s. 57-76.
  článok

  článok

 4. HALUŠKA, Ján. Vzťah produkcie a medzispotreby v slovenskej ekonomike : analýza a modelovanie na báze kointegrácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok

 5. RADVANSKÝ, Marek et al. Impact of cohesion policy on regional development of Slovakia : ex-post assessment of national strategic reference framework 2007-2013 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ján Haluška, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. online [111 s.]. ISBN 978-80-7144-258-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 6-10.
  článok

  článok

 7. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Kointegračný prístup k modelovaniu vývoja ceny bývania v SR. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 18-32. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  článok

  článok

 8. HALUŠKA, Ján. Analyza a modelovanie vykonnosti priemyslu. Ekonometricky pristup na baze kointegracie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Jún 2013, roč. 21, č. 6, s. 23-26.
  článok

  článok

 9. HALUŠKA, Ján. Slovenská ekonomika v roku 2011 : makropohľad na vývoj v jej reálnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Máj 2012, roč. 20, č. 5, s. 7-10.
  článok

  článok

 10. HALUŠKA, Ján. Rýchle odhady celkovej zamestnanosti v slovenskej ekonomike : (ekonometrický prístup). In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 4, s. 38-44. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152760/fss0412.pdf>
  článok

  článok