Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BRNKOVÁ, Barbora. Príjmová elasticita dopytu ako ukazovateľ rozhodovacieho procesu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 22-31 online.
  článok

  článok

 3. ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid - MOLITORIS, Ľudovít. Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 42-51 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 4. FILANOVÁ, Jana. Využitie genetických algoritmov v rozhodovacom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 58-66 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. HANÁK, Michal. Blockchain technologie v průmyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 79-83 online.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav. Revolution in International Taxation. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 94-102 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Risks Linked with Introduction of Insurance Premium Tax. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 103-115 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Sustainability Balanced Scorecard – Making Sustainability Measurable. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 9-21 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 9. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  článok

  článok

 10. DEÁKOVÁ, Stanislava. Nové trendy vo vývoji rizík vyplývajúcich zo zmien podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 52-57 online. VEGA 1/0569/18 (50 %), KEGA 025EU-4/2018 (50 %).
  článok

  článok