Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír. Online Reputation of Company and Possibilities of Its Active Management. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 116-123 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 2. HRUŠOVSKÁ, Dana. Aktuálne trendy špecifických foriem marketingovej komunikácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 124-132 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok


 3. HARUMOVÁ, Anna et al. Analysis and Risk Management in Insurance Companies. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 84-93 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 4. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav. Revolution in International Taxation. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 94-102 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 5. HUDÁK, Dávid - MARTIČEKOVÁ, Ivana - NOVYSEDLÁK, Martin. Design thinking ako fenomén 21. storočia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 133-138 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 6. JAKUBOVÁ, Zuzana - MARKOVIČ, Peter - POLEČOVÁ, Petra. Rodinné podniky a plánovanie nástupníctva. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 139-144 online. Interreg Central Europe CE1158 ENTER-transfer.
  článok

  článok


 7. KALUSOVÁ, Lenka. Konkurencieschopnosť Slovenska s osobitným zameraním na hodnotenie efektívnosti finančného trhu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 145-153 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 8. KISSOVÁ, Jana. Úroveň koncentrácie internetových prehliadačov v kontexte efektívnej hospodárskej súťaže. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 154-162 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok


 9. KOZÁKOVÁ, Mária. Hodnotenie reputácie spoločnosti Volkswagen. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 163-169 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 10. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha