Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 152  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048637^"
 1. JURKÁČEK, Matej. Vnútropodnikový informačný systém - aktuálne problémy súvisiace s digitalizáciou : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. IZAKOVIČ, Tadeáš. Osobitosti obslužných procesov vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 37 s.
  kniha

  kniha

 3. ROZIK, Michal. Vnútropodnikový manažment výroby v podmienkach Industry 4.0 : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. ORAVCOVÁ, Terézia. Aplikácia mäkkých zručností v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. VRÁNOVÁ, Michaela. Aktuálne problémy pracovnej sily ako faktora konkurencieschopnosti vo výrobnom systéme podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠIMKOVÁ, Kristína. Vplyv výroby a technológie na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. BEROVÁ, Dominika Paula. Tradičný a moderný pohľad na úlohu človeka vo výrobnom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. KOZINOVÁ, Kamila. Zdokonaľovanie skladovania a manipulácie s vysokoobrátkovými komponentmi vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. RAKOVSKÁ, Júlia. Impact of the Covid-19 Pandemic on the Process of Industry 4.0 Implementation in Engineering Enterprises in Slovakia. In Changes in Production Management and Logistics during the Coronavirus Crisis : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021. ISBN 978-83-8111-249-9, s. 85-95 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. RAKOVSKÁ, Júlia. Aktuálne problémy rozvoja pracovnej sily v podmienkach Industry 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 159-165 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok