Výsledky vyhľadávania

 1. GALBAVÝ, Boris. Aplikácia modelov obnovy vo vnútropodnikovom manažmente výroby : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. RUČINSKÝ, Tomáš. Alokácia jednopredmetnej prúdovej linky vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. KAUFMANN, Tomáš. Analýza vplyvu výrobnej činnosti na životné prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. IZAKOVIČ, Bystrík. Využitie metód hromadnej obsluhy vo vnútropodnikovom manažmente výroby : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. KAUFMANN, Lukáš. Možnosti rozvoja výrobnej logistiky v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. BÓŽIKOVÁ, Evelyn. Rozvojové problémy v riadení výroby podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 37 s.
  kniha

  kniha

 7. ĎURICOVÁ, Terézia. Tendencie rozvoja pracovnej sily v podmienkach výrobného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. NÔŽKOVÁ, Nina. Automatizácia a robotizácia výrobného procesu a ich dopad na spoločnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. RAKOVSKÁ, Júlia. Možnosti rozvoja ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 466-474 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. RAKOVSKÁ, Júlia. Industry 4.0 in Enterprises in Slovakia - Opportunities and Risks. In New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. ISBN 978-83-8111-196-6, pp. 89-101 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok