Výsledky vyhľadávania

 1. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Kvalita života v kontexte spotreby. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 99-109 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. HOLKOVÁ, Vieroslava. Spotreba slovenských domácností ako nedielna súčasť kvality života. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 58-64 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 3. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Spotreba slovenských domácností vo väzbe na kvalitu života. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 438-446 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 4. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Consumption of Slovak Domestics as the Part of Quality of Life in the Post-Crisis Period. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 119-125 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 5. VESELKOVÁ, Alexandra - HOLKOVÁ, Vieroslava. Platy slovenských učiteľov a gramotnosť slovenských žiakov sú podpriemerné. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 4, s. 23-26 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Consumption of Slovak households in relation to the quality of life in terms of globalization. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 685-692 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 7. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Teoretické a praktické aspekty merania kvality života. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 8. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 9. HOLKOVÁ, Vieroslava - VALACH, Matej - VESELKOVÁ, Alexandra. Forming the quality of life in Slovakia after entering the EU. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 380-389 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 10. HOLKOVÁ, Vieroslava. Ekonomické minimum : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Posudzovala: Zuzana Buzinkaiová. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2016. 399 s. [19,95 AH]. Chystáte sa na maturitu? ISBN 978-80-8133-055-1.