Výsledky vyhľadávania

 1. FEHÉROVÁ, Monika. The Concept of Culture and its Consequences for Advertising-Strategy Effectiveness: a Comparative Cross-Cultural Analysis : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. BIELOVÁ, Andrea. Necessity of Values in Education : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Gender Inequality from a Cultural Perspective. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 388-398 online.
  článok

  článok

 4. MARSINA, Štefan et al. How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia. - Registrovaný vo: Web of Science, Registrovaný vo: Scopus. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2019, vol. 231, pp. 772-782. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 5. ŽBODÁK, Miroslav. The Crossing of Muslim Culture into Europe : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2019. 33 s.
  kniha

  kniha

 6. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Phraseologismen in Wirtschaftstexten : Eine kontrastive linguistische Analyse in vierzehn Sprachen an Beispielen aus der deutschen Wirtschaftspresse. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 132 s. [4,94 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-339-10620-9.
 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Cultural Conceptualisation and Language. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 368-379.
  článok

  článok

 8. HUPKOVÁ, Michaela. The United Kingdom´s Withdrawal from the European Union and its Possible Consequences for the United Kingdom and other countries : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. SEVERÍNYOVÁ, Diana. Milan Rastislav Štefánik from the Perspective of Slovak National Culture : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Precedential Phenomena in Cross-Cultural Communication. In Hradec Králové Journal of Anglophone Studies : Reviewed Academic Journal. - Hradec Králové : University of Hradec Králové. ISSN 2571-032X, 2018, vol. 5, no. 2, pp. 67-89.
  článok

  článok