Výsledky vyhľadávania

 1. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Finančná matematika v Exceli]. In Quark : magazín o vede a technike. - Bratislava : Perfekt, 2010. ISSN 1335-4000, február 2010, roč. 16, č. 2, s. 39. Recenzia na: Finančná matematika v Exceli / Vladimír Huťka, František Peller. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-143-9.
  článok

  článok

 2. HORÁKOVÁ, Galina - HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 237 s. [14,719 AH]. ISBN 978-80-225-2888-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 3. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 5. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 192 s. [11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-320-4. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 4. KALINOVÁ, Eva. Matematika pre manažérov : zbierka úloh. Bratislava : Iura Edition, 2008. 118 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-225-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 4. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 192 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-143-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 2, s. 147-148.
  článok

  článok

 7. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne : dizertačná práca. Škol. Vladimír Huťka. Bratislava, 2006. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti 2. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 204 s. ISBN 80-225-2040-3. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 9. GAŠPAR, Pavel. Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Huťka. Bratislava, 2004. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. HORÁKOVÁ, Galina - HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti 1. 2. oprav. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 206 s. ISBN 80-225-1800-X. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]