Výsledky vyhľadávania

 1. ROZBORILOVÁ, Dária. The Investments in education in the context of the need of the labor market at the beginning of the 21st century. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 2. ROZBORILOVÁ, Dária. Modification of the height, structure and allocation of public investment in education – the imperative of today. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 703-707 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 3. ROZBORILOVÁ, Dária. Enormne rastúca ekonomická nerovnosť – globálny fenomén. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [107-114] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 4. LISÝ, Ján et al. Ekonómia. Recenzovali: Helena Masárová, Kamil Fuchs. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 621 s. [38 AH]. ISBN 978-80-7552-275-7. [Počet ex. : 66, z toho voľných 39, prezenčne 18]

 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Correction of perception of economic growth in the context of the new economic reality. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016 [elektronický zdroj]. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 152-159 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 6. ROZBORILOVÁ, Dária. The Several remarks on controversy about the causes and consequences of significantly increasing economic inequality on the early 21st century. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26 august - 1 september, 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, s. 923-930. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok


 7. ROZBORILOVÁ, Dária - PIOVARČIOVÁ, Veronika - MARTINCOVÁ, Marta. Investments in education as an instrument for alleviating income inequality. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 5, pp. 395-404.
  článok

  článok


 8. ROZBORILOVÁ, Dária. Rastúca ekonomická a sociálna nerovnosť v niektorých súvislostiach. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 42-50 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok


 9. JANKEJECH, Lukáš. Privátne bankovníctvo – jedna z alternatív zhodnocovania úspor domácností : diplomová práca. Školiteľ: Dária Rozborilová. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. MARTINCOVÁ, Marta - PIOVARČIOVÁ, Veronika - ROZBORILOVÁ, Dária. New trends at labor market in the 21st century. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 11, pp. 290-295.
  článok

  článok