Výsledky vyhľadávania

 1. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 1. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 263 s. [8,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-893-5. [Počet ex. : 45, z toho voľných 23, prezenčne 22]
 2. ROZBORILOVÁ, Dária. Investície do vzdelania v kontexte zamestnateľnosti. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 155-164 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 3. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 22, prezenčne 22]
 4. ROZBORILOVÁ, Dária. Investments in Tertiary Education in the Context of Labor Market Needs At the Beginning of the 21st Century. In International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1248-1264 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Modification of the height, structure and allocation of public investment in education – the imperative of today. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 703-707 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 6. ROZBORILOVÁ, Dária. The Investments in education in the context of the need of the labor market at the beginning of the 21st century. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 7. ROZBORILOVÁ, Dária. Enormne rastúca ekonomická nerovnosť – globálny fenomén. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [107-114] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 8. ROZBORILOVÁ, Dária. Correction of perception of economic growth in the context of the new economic reality. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 152-159 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 9. LISÝ, Ján et al. Ekonómia. Recenzovali: Helena Masárová, Kamil Fuchs. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 621 s. [38 AH]. ISBN 978-80-7552-275-7. [Počet ex. : 66, z toho voľných 42, prezenčne 16]
 10. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia : praktikum. Ekonomická teória II. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 218 s. [5,47 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/BtR4yKTNvk> ISBN 978-80-8168-248-3. [Počet ex. : 24, z toho voľných 10, prezenčne 7]