Výsledky vyhľadávania

 1. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 1. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 263 s. [8,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-893-5. [Počet ex. : 45, z toho voľných 23, prezenčne 22]

 2. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 22, prezenčne 22]

 3. ROZBORILOVÁ, Dária. Modification of the height, structure and allocation of public investment in education – the imperative of today. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 703-707 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 4. ROZBORILOVÁ, Dária. The Investments in education in the context of the need of the labor market at the beginning of the 21st century. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Enormne rastúca ekonomická nerovnosť – globálny fenomén. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [107-114] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 6. ROZBORILOVÁ, Dária. Correction of perception of economic growth in the context of the new economic reality. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 152-159 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 7. LISÝ, Ján et al. Ekonómia. Recenzovali: Helena Masárová, Kamil Fuchs. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 621 s. [38 AH]. ISBN 978-80-7552-275-7. [Počet ex. : 66, z toho voľných 1, prezenčne 17, dĺžka fronty rezervácií 7]

 8. ROZBORILOVÁ, Dária. The Several remarks on controversy about the causes and consequences of significantly increasing economic inequality on the early 21st century. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26 august - 1 september, 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, s. 923-930. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok


 9. JANKEJECH, Lukáš. Privátne bankovníctvo – jedna z alternatív zhodnocovania úspor domácností : diplomová práca. Školiteľ: Dária Rozborilová. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia : praktikum. Ekonomická teória I. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 200 s. [6,38 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-246-9. [Počet ex. : 24, z toho voľných 2, prezenčne 7, dĺžka fronty rezervácií 3]