Výsledky vyhľadávania

 1. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 3, s. 38-39 online. Recenzia na: Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR [elektronický zdroj] : v kontexte stratégie Európa 2020 / Erik Šoltés a kolektív ; recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. - ISBN 978-80-7560-186-5.
  článok

  článok

 2. ŠTEFÁNIK, Miroslav et al. Labour Market in Slovakia 2019+. Reviewers: Daniel Škobla, Mária Vojtková. 1st Edition. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2018. 167 s. ISBN 978-80-7144-296-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. RUBLÍKOVÁ, Eva et al. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy : október 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISSN 1339-0120, 2018, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BARTALOŠOVÁ, Adriána. Analýza nezamestnanosti mladých na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rublíková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. ĎURČOVIČOVÁ, Beáta. Nezamestnanosť podľa NACE a regiónov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rublíková. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. VICZÉNOVÁ, Liliána. Regionálna nezamestnanosť na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rublíková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. Editors: Ľubica Hurbánková, Mária Vojtková ; reviewers: Eva Rublíková, Milan Terek. 1st ed. Bratislava : ŠEVT, 2016. 158 s. [8,1 AH]. ISBN 978-80-8106-071-7.
 9. SODOMOVÁ, Eva. Preface. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, p. 5.
  článok

  článok

 10. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analysis of gross domestic product and its factors in Slovakia according to the classification NACE. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 34-48.
  článok

  článok