Výsledky vyhľadávania

 1. JANÍČKOVÁ, Eva. Vybrané prvky kultúry ako súčasť jej špecifického profilu. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 43-54 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. JANÍČKOVÁ, Eva. Vybrané typy interkultúrneho pôsobenia a jeho ciele v prostredí cudzej kultúry. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 222-226 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. JANÍČKOVÁ, Eva. Die Bedeuting des Lernes im Kontext von Managementhandelungen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 47-54.
  článok

  článok

 4. JANÍČKOVÁ, Eva. Jazyk - významná súčasť kultúry. In Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012 : sborník příspěvků z [1.] mezinárodní vědecké elektronické konference ARC-VŠPSV : Kolín 28. – 29. 11. 2012. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013. ISBN 978-80-86879-39-0, s. 41-45.
  článok

  článok

 5. JANÍČKOVÁ, Eva. Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 987-80-225-3657-8, s. 277-281 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. POSPÍŠILOVÁ, Jana. Fachsprache Deutsch für Fortgeschrittene II. Recenzovali: Elena Ehrgangová, Eva Janíčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 72 s. [3,00 AH]. ISBN 978-80-225-3557-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. HELMOVÁ, Milena. Účinné stratégie a taktiky pre obchodné rokovanie. Recenzenti: Hana Borsuková, Eva Janíčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 106 s. [5,88 AH]. ISBN 978-80-225-3608-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. HELMOVÁ, Milena - JANÍČKOVÁ, Eva. Interkulturelle Verhandlungen : Strategien, Methoden und Konzepte der Problembewältigung. Recenzenti: Alžbeta Palová, Ľubomíra Kozlová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 103 s. [5,68 AH]. ISBN 978-80-225-3552-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 9. JANÍČKOVÁ, Eva. Interkultúrna kompetencia ako prejav vnútorného postoja a presvedčenia osobnosti. In Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3, s. 122-126.
  článok

  článok

 10. JANÍČKOVÁ, Eva. Úloha učebnice a učebných materiálov vo výučbe nemeckého odborného jazyka. In FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. - Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-553-0982-8. ISSN 1338-5496, s. 48-50.
  článok

  článok