Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
 2. ADAMI, Ján. Medzinárodná investičná pozícia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Euróskej hospodárskej a menovej únie : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLUBOVÁ, Denisa. Úloha Special Drawing Rights v medzinárodnom menovom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. UHRINOVÁ, Katarína. Reforma finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. URBAN, Michal. Aktuálne otázky činnosti Európskej investičnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁČIKOVÁ, Veronika. Aktuálne otázky finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnom menovom fonde : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/3pomnoazSL> ISBN 978-80-8168-232-2. [Počet ex. : 36, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 8. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. The role of international reserves in providing the international liquidity. - Registrovaný: Web of Science. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4034-6, s. 163-177. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 9. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. Current Issue of International Liquidity and International Reserves. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-15]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 10. JANKOVSKÁ, Anežka - KOVÁČOVÁ, Jana. Special Drawing Rights and its Role in The International Monetary System. In Drive your knowledge be a scientist. international Bata conference for Ph.D. students and young researchers 2014. Drive your knowledge be a scientist. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. ISBN 978-80-7454-339-5, pp. 1-8 CD-ROM.
  článok

  článok