Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
 2. ADAMI, Ján. Medzinárodná investičná pozícia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Euróskej hospodárskej a menovej únie : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLUBOVÁ, Denisa. Úloha Special Drawing Rights v medzinárodnom menovom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. URBAN, Michal. Aktuálne otázky činnosti Európskej investičnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. UHRINOVÁ, Katarína. Reforma finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁČIKOVÁ, Veronika. Aktuálne otázky finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnom menovom fonde : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/3pomnoazSL> ISBN 978-80-8168-232-2. [Počet ex. : 36, z toho voľných 14, prezenčne 4]
 8. RIDZOŇ, Ľubomír. Ekonomický vývoj Číny a finančné trhy v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. VYRVOVÁ, Eva. Aktuálne otázky rozvoja OTC devízových trhov v pokrízovom období : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. KANIŠOVÁ, Anna. Aktuálne otázky reformy pravidelných devízových úverov Medzinárodného menového fondu : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha