Výsledky vyhľadávania

 1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-Financial Analysis of Annual Reports of Slovak, Turkish and Ukrainian Companies. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - UŽÍK, Ján. Corporate Culture of the Audit Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 59-62 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Minimal Wage Development in Slovak Republic from Year 1993. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 79-84 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. SCHULZE, Susanne - MARKOVIČ, Peter. Die Bildungsmesse als Kooperations-Plattform für Lehre und Praxis : Eine konzeptuelle Entwicklung und Implikationen zum Standortmarketing : (Monografie). Gutachtern: Zuzana Juhászová, Kristián Kadlečík. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2021. 139 s. [6,50 AH]. neowiss Wissenschaftedition. VEGA 1/0240/20. ISBN 978-3-945484-23-4.
 5. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Mzdová evidencia. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Martin Čepec. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. 79 s. [4,5 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-972525-8-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. TUMPACH, Miloš et al. Datasets of Impact of the First-Time Adoption of IFRS 16 in the Financial Statements of Slovak Compulsory IFRS Adopters. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Data in Brief. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 2352-3409, 2021, vol. 36, no. June, pp. 1-8 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 7. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Income Tax Wedge Analysis in Slovakia From Year 1993. In Mižnarodni tendenciji formuvannja profesijnoj kompetentnosti fachivciv z obliku i opodatkivannja. 1. mižnarodna naukovo-praktyčna onlajn-konferencija. Mižnarodni tendenciji formuvannja profesijnoj kompetentnosti fachivciv z obliku i opodatkivannja. - Kyjev : Ministerstvo nauki i osviti Ukrajiny, 2021, s. 93-101 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 8. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Reporting Period Flexibility. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 9. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analýza flexibility účtovného obdobia v Slovenskej republike za obdobie 2011-2018. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 12 online.
  článok

  článok

 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KRIŠKOVÁ, Petra. Stanovenie náhrad zamestnancov pri tuzemských pracovných cestách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Špeciálne vydanie, s. 3-14. APVV-16-0602.
  článok

  článok