Výsledky vyhľadávania

 1. JURGA, Rastislav. Spojité metódy ekonomickej dynamiky. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. ISBN 978-80-561-0246-6, s. 396-400 online.
  článok

  článok

 2. FRIČ, Miloslav - JURGA, Rastislav. Changing the view of the seriousness of "non-thrombogenic" thrombophilia? In Angiologické dny 2015 s mezinárodní účastí. Kazuistiky v angiologii : 40. Angiologické dny 2015 s mezinárodní účastí, Praha, 19.-21. 2.2015. - Semily : Nakladatelství GEUM, 2015. ISSN 2336-2790, 2015, roč. 2, č. 1, s. 9-10.
  článok

  článok

 3. JURGA, Rastislav. Two results about the special local ring. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu". Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu" : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3, s. 424-425 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. JURGA, Rastislav. Určenie rovnovážnej produkcie, multiplikátor. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 277-281 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. JURGA, Rastislav. Model hospodárskeho cyklu s oneskorením. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 19.6.2013 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 80-94.
  článok

  článok

 6. JURGA, Rastislav - GAJDOŠ, Jozef. Rovnováha na trhu výrobkov, multiplikátor. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JURGA, Rastislav. The people and the knowledge in mathematics the factorization of free moduls over special local ring. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 308-311.
  článok

  článok

 8. JURGA, Rastislav. The Number of square roots in the special local ring. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2013. ISSN 1337-6020, 2013, roč. 6, č. 2, s. 56-59.
  článok

  článok

 9. FRIČ, Miloslav - JURGA, Rastislav. Ambulant infusion therapy of ischemic lower limb defects by means of Alprostadilom (Prostavasín) in annual subscriptions. In 25th World Congress of the International Union of Angiology (IUA) : proceedings : Prague, July 1-5, 2012. - Turin : Edizioni Minerva Medica, 2012. ISBN 978-88-7711-616-1, s. 189.
  článok

  článok

 10. JURGA, Rastislav - MUNKA, Vladimír. Modelovanie hospodárskych cyklov. In Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji. Medzinárodná vedecká konferencia. Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia : 8.-10.10.2012, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3615-8, s. 199-202.
  článok

  článok