Výsledky vyhľadávania

 1. PUKALA, Ryszard - KAFKOVÁ, Eva. Development of commercial insurance in the Slovak Republic, Poland and Ukraine in the period 2004-2012. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 3, s. 285-306. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 2. ČAČKO, Jaroslav. Vývoj životného poistenia v Slovenskej republike ako súčasť dôchodkového zabezpečenia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČUCHRANOVÁ, Martina. Poistná ochrana majetku podniku Pekáreň Anna Mižovová : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MAČUGOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie vybraných bankových produktov pre podnikateľov prostredníctvom portfóliových metód : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. RUŽINSKÁ, Slavka. Vývoj pozície poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. na poistnom trhu v období 2006 až 2013 : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HARVANOVÁ, Denisa. Poistenie podnikateľských subjektov ako súčasť manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. LELIČOVÁ, Ľuboslava. Zhodnotenie finančnej situácie vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PRISLUPČÁKOVÁ, Ivana. Poistenie majetku podnikateľského subjektu Drobec - Žeriavy, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. GOROĽOVÁ, Otília. Vývoj dôchodkových systémov vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ČIŠOVSKÁ, Natália. Vplyv zaistenia na hospodársky výsledok komerčných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 2 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha