Výsledky vyhľadávania

 1. KANISOVÁ, Zdenka. Používanie anglicizmov vo výučbe všeobecného a odborného ekonomického jazyka. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2013. ISSN 1338-6743, 2013, roč. 2, č. 3, s. 57-68.
  článok

  článok

 2. KANISOVÁ, Zdenka. Úloha reálií vo výučbe nemeckého jazyka. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISSN 1338-6743, 2012, roč. 1, č. 1, s. 81-88.
  článok

  článok

 3. KANISOVÁ, Zdenka. Odborný seminár pre učiteľov nemeckého odborného jazyka na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISSN 1338-6743, 2012, roč. 1, č. 1, s. 92-93.
  článok

  článok

 4. KANISOVÁ, Zdenka. Realizácia komunikatívnych cieľov v procese výučby konverzácie vo všeobecnom a odbornom ekonomickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3, s. 127-133.
  článok

  článok

 5. KANISOVÁ, Zdenka. Proces komunikácie vo výučbe všeobecného a odborného ekonomického jazyka. In Česko: země, kde je němčina doma : [sborník z mezinárodní vědecké konference k problematice výuky cizích jazyků : 3. listopad 2011, Olomouc]. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3031-7, s. 55-61.
  článok

  článok

 6. KANISOVÁ, Zdenka. Rozvoj interkultúrnej komunikácie a kompetencie vo výučbe konverzácie nemeckého jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-72-7, s. 148-159.
  článok

  článok

 7. KANISOVÁ, Zdenka. Anglicizmy vo výučbe všeobecného nemeckého jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-73-4, s. 6-14.
  článok

  článok

 8. KANISOVÁ, Zdenka. Anglicizmy vo výučbe nemeckého odborného ekonomického jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-76-5, s. 74-85.
  článok

  článok

 9. KANISOVÁ, Zdenka. Práca s textom učebných materiálov vo výučbe cuzdieho jazyka. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 1, s. 7-18.
  článok

  článok

 10. KUBAN, Heike et al. Deutschsprachige Länder und Slowakei im Vergleich : Fakten, Entwicklungen, Zusammenhänge. 2. Teil. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 176 s. [19,233 AH]. ISBN 978-80-225-3231-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]