Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol et al. Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín. Recenzenti: Miroslava Szarková, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Gupress, 2020. 231 s. [13,78 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-904926-4-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 2. BRAXATORISOVÁ, Dominika. Marketingový mix priemyselného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. VÁVRA, Peter. Nákupné zvyky slovenských domácnosti : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. KRAJMEROVÁ, Miriama. Nákup a predaj konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. LESSASSY, Leopold et al. Le comportement du consommateur dans le domaine des produits alimentaires bio face au défi de la consommation responsable. Le cas de la Slovaquie et de la France. In ACTES. 26e conférence GREG-PGV. L’Europe est-elle la bonne échelle pour que les acteurs et les parties prenantes puissent relever les défis du futur? - Grenoble : Université Grenoble Alpes, 2020, p. 287-307. VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 6. KITA, Pavol et al. Les attitudes des consommateurs slovaques en matière d` alimentation : des efforts pour un mode de vie plus sain. In Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés. - Grenoble Cedex : Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad. ISSN 2104-2438, 2020, nr. 23, p. 39-50 online. APVV 16-0232, VEGA 1/066/18.
  článok

  článok

 7. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 8. VESZPRÉMIOVÁ, Lilla. Marketingový mix vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. VARGA, Roland. Nový produkt a jeho uvedenie na trh : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. KONTUĽOVÁ, Martina. Nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti obchodu s potravinami : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha