Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 2. BRAXATORISOVÁ, Dominika. Marketingový mix priemyselného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. KRAJMEROVÁ, Miriama. Nákup a predaj konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. VÁVRA, Peter. Nákupné zvyky slovenských domácnosti : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. KITA, Pavol et al. Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín. Recenzenti: Miroslava Szarková, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Gupress, 2020. 231 s. [13,78 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-904926-4-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. VESZPRÉMIOVÁ, Lilla. Marketingový mix vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. HUCLOVÁ, Dominika. Ponuka a nákup zdravých potravín cez internet : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. KÚKELOVÁ, Martina. Programme d´affiliation comme un outil moderne de marketing en ligne : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 9. KITA, Pavol et al. Spatial Data of Geographic Information System – a Localization Tool of Retail Units and Understanding of New Tendencies in Consumersʼ Demand. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 209-217 CD-ROM. APVV 16-0232, VEGA 1/0066/18, GREG 2016/2020.
  článok

  článok

 10. KITA, Jaroslav. Obchodná fakulta blízka internacionálnemu prostrediu. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 63-66.
  článok

  článok