Výsledky vyhľadávania

 1. HOZLÁROVÁ, Denisa. Využitie nových trendov marketingu v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. OKASOVÁ, Zuzana. Využitie udržateľného marketingu vo výrobných podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BENKOVIČ, Lukáš. Marketingový plán uvedenia nového produktu : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. MIŠČÁKOVÁ, Monika. Využitie marketingového mixu v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha


 5. KITA, Pavol et al. Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization. In Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk. ISSN 2543-831X, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 71-97 online.
  článok

  článok


 6. MINÁRIKOVÁ, Jana. Nákupná a zásobovacia činnosť podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 7. KITA, Jaroslav et al. Ľ Innovation pédagogique et la professionnalisation du programme d`étude en langue française dans un contexte d`internationalisation. In Management and Governance of the University of the Future. PGV Network Conference. Management and Governance of the University of the Future : Researche on Competitiveness, Globalisation and Development. - [Krakow] : Społeczna Akademia Nauk (University of Social Science), 2018. ISBN 978-83-64971-47-1, pp. 349-360. GREG 2011/2015, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 8. KRÁSNA, Slávka. Procesy tvorby pracovných miest v podnikoch ako kľúčové činnosti v personálnom marketingu a v personálnom manažmente. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 40-48.
  článok

  článok


 9. BARIČIČOVÁ, Ľubica. Vybrané aspekty uplatnenia v profesii policajta. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 49-60.
  článok

  článok


 10. ĎAĎO, Jaroslav et al. Etnocentricky zamerané marketingové stratégie. Recenzenti: Jaroslav Kita, Zdenka Musová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 245 s. Studia oeconomica, 56. VEGA 1/1351/1. ISBN 978-80-557-1203-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]