Výsledky vyhľadávania

 1. HOZLÁROVÁ, Denisa. Využitie nových trendov marketingu v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. OKASOVÁ, Zuzana. Využitie udržateľného marketingu vo výrobných podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BENKOVIČ, Lukáš. Marketingový plán uvedenia nového produktu : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. MIŠČÁKOVÁ, Monika. Využitie marketingového mixu v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha


 5. KITA, Jaroslav. Nákup a predaj : obchodné funkcie priemyselných podnikov. Recenzovali: Miroslava Szarková, Viera Čihovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 232 s. [10,75 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-8168-552-1. [Počet ex. : 16, z toho voľných 10, prezenčne 4]

 6. HRVOĽOVÁ, Božena et al. Ekonomické a sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest. Recenzenti: Jozef Králik, Jaroslav Kita, Gabriela Gabrhelová. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 123 s. [5,01 AH]. VEGA 1/0662/15. ISBN 978-80-263-1166-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Predslov. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 4-5.
  článok

  článok


 8. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Post akvizičná etapa v integrácii podnikov. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 6-11. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 9. SZARKOVÁ, Miroslava. Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 12-22. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 10. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Budovanie značky zamestnávateľa ako efektívne riešenie prilákania a udržania si kvalitnej pracovnej sily v podniku. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 23-28. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok