Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : záverečná správa projektu VEGA 1/0443/15 : začiatok riešenia: január 2015; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2019. [16 s.]. VEGA 1/0443/15.
 2. VÁLEK, Juraj - SCHULTZOVÁ, Anna - KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívnosť výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 125-134 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. ŠIŠKOVÁ, Veronika. Vplyv vybraných faktorov na ochotu daňových subjektov platiť daň : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 95 s.
  kniha

  kniha

 4. KLAČANSKÁ, Henrieta. Daňová disciplína subjektov pri výbere daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. MADI, Anita. Daňová verzus hospodárska politika štátu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. VÁLEK, Juraj. Elimination of Negative Externalities in International Tax Policy. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 47-74 [1,35 AH ]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 7. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzentky: Anna Schultzová, Annamária Androvičová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [109 s.] [5,34 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-256-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SCHULTZOVÁ, Anna. Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 9. HOJOVÁ, Elena. Motivačná funkcia daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎURAJKA, Matej. Vplyv daňového systému na tvorbu nových pracovných príležitostí : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha