Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Hodnotenie firiem vo vzťahu k plateniu daní : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VÁLEK, Juraj. Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2020. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SCHULTZOVÁ, Anna. Motivačná činnosť štátu v mimoriadnej situácii. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 122-130 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 4. SCHULTZOVÁ, Anna. Behavioural Approaches to Tax Collection: The Case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 210-221 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 5. SCHULTZOVÁ, Anna. Jednomyseľné hlasovanie verzus hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri uplatňovaní daňovej politiky Európske únie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 6. HORVÁTH, Peter. Daňový klin v štátoch Vyšehrádskej štvorky : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. HOPJÁKOVÁ, Katarína. Index daňovej spoľahlivosti subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠTEVOVÁ, Simona. Daňové príjmy, štátny rozpočet a dlh verejných financií v SR vo vzájomných súvislostiach : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠINSKÁ, Paulína. Opatrenia a nástroje EÚ a SR zamerané na elimináciu daňových únikov a podvodov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. MORONGOVÁ, Dominika. Porušovanie daňových a colných predpisov a ich trestnoprávna zodpovednosť : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha