Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzentky: Anna Schultzová, Annamária Androvičová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [109 s.] [5,34 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-256-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. SCHULTZOVÁ, Anna - BENKO, Peter. Behaviorálne aspekty výberu daní. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 3, s. 348-364. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 3. ANTAL, Tomáš. Zdaňovanie motorových vozidiel v SR a vo vybraných štátoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha


 4. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela. VAT Control Statement - a Tool to Detect VAT Evasion and Fraud in the Slovak Republic. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : [conference proceedings] : 7. International Scientific Conference : Spa Nový Smokovec - Congress Centre, High Tatras, Slovac Republic 25 - 29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 849-854.
  článok

  článok


 5. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Efektívna daňová sadzba malých a stredných podnikov v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 72-80. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 6. KUBIŠOVÁ, Barbora. Vplyv nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu/bonusov na daňovú povinnosť fyzickej osoby v SR a vo vybraných štátoch : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha


 7. MARTINKOVÁ, Dominika. Význam súhrnného a kontrolného výkazu pri výbere DPH : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 8. JANOŠKOVÁ, Katarína. Daňová disciplína subjektov a jej vplyv na efektívny výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. KNOŠKOVÁ, Michaela. Vplyv daňovej disciplíny subjektov na výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. LEITNEROVÁ, Kristína. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných štátoch severnej a južnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha