Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna. Jednomyseľné hlasovanie verzus hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri uplatňovaní daňovej politiky Európske únie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. BOLEKOVÁ, Miriam. Vplyv zvyšovania minimálnej mzdy na daňové a odvodové zaťaženie fyzických osôb v SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. HOPJÁKOVÁ, Katarína. Index daňovej spoľahlivosti subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. HORVÁTH, Peter. Daňový klin v štátoch Vyšehrádskej štvorky : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. PLUTZEROVÁ, Kristýna. Vplyv zmien daňového systému na podnikateľské aktivity subjektov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠINSKÁ, Paulína. Opatrenia a nástroje EÚ a SR zamerané na elimináciu daňových únikov a podvodov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. PEKNÁ, Michaela. Daňová optimalizácia - aplikácia na vybraný daňový subjekt : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. MORONGOVÁ, Dominika. Porušovanie daňových a colných predpisov a ich trestnoprávna zodpovednosť : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. PIOVARČIOVÁ, Daniela. Elektronická komunikácia daňového subjektu so správcom dane : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠTELLÁR, Peter. Daňový mix v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha