Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Zelený marketing : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 120-035EU-4/2010 : [projekt riešený v roku 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. KEGA 120-035EU-4/2010.
 2. ČARNÝ, Marek. Aplikácia marketingu OZE : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HRUŠKOVÁ, Miroslava. Aplikácie marketingu v Mestskej knižnici Michalovce : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LADONOVÁ, Lucia. Podniková identita v detskej organizácii FRIGO : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SINČÁK, Marián. Priamy marketing prostredníctvom využitia internetu v spoločnosti BERGR SPORT, s.r.o. : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ZUBAĽOVÁ, Katarína. Podniková identita vo firme Mecom Group, s.r.o. : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KVOČÁKOVÁ, Miroslava. Marketingový výkon biomasy : bakalárska práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MIŠKOVIČ, Lukáš. Aplikácia vzťahového marketingu v podmienkach podniku Plasty Slovakia, s.r.o. : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ŠIMEGH, Peter. Imidž podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 16, s. 68-79.
  článok

  článok

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - ŠIMEGH, Peter - NIMRICHTEROVÁ, Jana. Marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 253 s. ISBN 978-80-225-2713-2. [Počet ex. : 44, z toho voľných 28, prezenčne 3]