Výsledky vyhľadávania

 1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - WILLETT, Keith. Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentnými látkami. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 3, s. 273-297 online. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - SZAKADÁTOVÁ, Estera. Institutional Trust and Compliance with Measures to Fight COVID-19. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Advances in Economic Research : An Official Publication of the International Atlantic Economic Society. - New York : Springer. ISSN 1083-0898, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 47-60 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 3. SIVÁK, Rudolf - GOLHA, Peter. Regulácia a riadenie rizík v bankách v období rastúcej konkurencie z mimo bankového sektora. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 220-249 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Dopady automobilového priemyslu na Slovenskú republiku ako recyklujúcu spoločnosť. In Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISBN 978-80-227-5039-4, s. 21-46. UNIVNET.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - SZAKADÁTOVÁ, Estera. The Impact of Trust in Public Institutions on Compliance with Epidemiological Measures to Slow Down the Spread of COVID-19. In Research Square. - Durham : Research Square Company. ISSN 2693-5015, 2020, nr., pp. [1-19] online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 6. DAŇO, Ferdinand et al. 80 rokov výchovy ekonomických lídrov (1940 - 2020) : Ekonomická univerzita v Bratislave v období poslednej dekády. Zostavovateľ: Miroslav Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. ISBN 978-80-225-4764-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”: Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 8. BELANOVÁ, Katarína. [Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. (Capital Structure of Corporate Entities.)]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 469-470 online. Recenzia na: Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák a kolektív ; recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-23-2.
  článok

  článok

 9. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  článok

  článok

 10. SIVÁK, Rudolf et al. Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. Recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 399 s. [21,89 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-23-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 11, prezenčne 3]