Výsledky vyhľadávania

 1. NEMČÍK, Dominik. Systém dôchodkového zabezpečenia v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 2. GRMANOVÁ, Kristína. Vývoj nemocenských dávok pomocou analýzy časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RALBOVSKÝ, Andrej. Využitie funkcií programu Excel v penzijnom a nemocenskom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 106-109 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - FECENKO, Jozef. Stochastické modely nemocenského poistenia a ich riešenie v open source systéme MAXIMA. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 363-374 online. VEGA 1/0221/17, VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok


 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Longeviti As a Risk Factor of Pensions. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. SABOLOVÁ, Karolína. Charakteristika penzijného poistenia v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2017. 31 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Stochastické modely v zdravotníctve. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 79-99.
  článok

  článok


 8. ŠOLTÉS, Michal - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - BULECA, Ján. Using Markov chains in the social security system. - Registrovaný: Web of Science. In Economic computation and economic cybernetics studies and research. - Bucharest : Academy of Economic Studies, 2017. ISSN 1842-3264, 2017, vol. 51, no. 1, pp. 223-232 online.
  článok

  článok


 9. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RALBOVSKÝ, Andrej. The Use of MS Excel VBA in sickness insurance. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-4] CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 10. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. The Models of sickness insurance. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 29.
  článok

  článok