Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Some Applications of Actuarial Models in Health Insurance. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 134-141.
  článok

  článok

 2. SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Možnosti využitia softwéru maxima v poistení kritických chorôb. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 66-70 CD-ROM. VEGA 1/0166/20 S.
  článok

  článok

 3. MARENČÁK, František. Zdravotné a nemocenské poistenie v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. TARBAJ, Michal. Stochastické modely v zdravotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Využitie programu Maxima v niektorých aktuárskych modeloch. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 83-87 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 6. SIMONKA, Zsolt - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Aktuárske metódy v oblasti zdravotného a nemocenského poistenia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 55-68 online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. The Influence of Demographic Development on Risk Factors of Pension Insurance System in SR. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 80-85 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. FECENKO, Jozef - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Possibilities of Using Maxima to Generate Multi-State Models and Their Solutions. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 15-23 CD-ROM. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 9. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Longeviti As a Risk Factor of Pensions. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GRMANOVÁ, Kristína. Vývoj nemocenských dávok pomocou analýzy časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha