Výsledky vyhľadávania

 1. SOCHOR, Milan. Preplánovanie, kontrola a znovu naplánovanie finančného plánu. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 36-39. VEGA 1/0261/10.
  článok

  článok

 2. BURZOVÁ, Cyntia. Platobná schopnosť podniku - význam a možnosti zabezpečenia : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. BEŇÁKOVÁ, Hana. Riadenie a optimalizácia finančnej štruktúry podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠIMONOVÁ, Judita. Finančný plán v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. KUBÍKOVÁ, Jana. Podnikateľský plán ako podklad pre získanie úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁČOVÁ, Jana. Platobná schopnosť podniku - význam a možnosti zabezpečenia : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. ŽIHALOVÁ, Jana. Finančný plán v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Sochor. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. SOCHOR, Milan. Kontrola plnenia finančného plánu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-5].
  článok

  článok

 9. SOCHOR, Milan. Aplikácia metód a modelov v procese tvorby finančného plánu podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. KRÁĽOVIČ, Jozef et al. Finančný manažment : zbierka príkladov. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 235 s. [11,464 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-431-7. [Počet ex. : 38, z toho voľných 9, prezenčne 7]