Výsledky vyhľadávania

 1. SODOMOVÁ, Eva - COSS, Soňa - BOLGÁČ, Ján. Hospodárska štatistika II. Recenzenti: Peter Ďurka, Ľubica Hurbánková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 161 s. [8,95 AH]. ISBN 978-80-225-4607-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 2. MELLOVÁ, Lenka. Štatistická analýza vybraného ukazovateľa demografie podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. BEŇOVÁ, Zuzana. Analýza nezamestnanosti mladých na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. FARKAS, Alexander. Analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v rámci Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. BEŇUŠKOVÁ, Nikoleta. Analýza úmrtnosti v Slovenskej republike a v Bratislave v rokoch 2007 - 2017 : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 7. KURČÍKOVÁ, Radka. Porovnávacia analýza vybraného ukazovateľa demografie podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov v praxi. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 316 s. [19,15 AH]. ISBN 978-80-225-4366-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5, dĺžka fronty rezervácií 1]
 10. IVANČÍKOVÁ, Ľudmila. Štatistické indikátory ako nástroj merania rozvoja spoločnosti a kvality života jednotlivca : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2016. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha