Výsledky vyhľadávania

 1. TISOŇOVÁ, Monika. Sociálny marketing - konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v oblasti prevencie zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. GUMANOVÁ, Simona. Sociálny marketing a jeho využitie v oblasti zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. DIBÚZOVÁ, Miriam. Využitie mobilného marketingu v oblasti mobilného zdravotníctva a jeho vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. KIŠOVÁ, Barbara. Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania pri vplyve určitého druhu reklamy : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. KOČIŠOVÁ, Kristína. Využívanie mobilných aplikácií pri nakupovaní u generácie X, Y a Z : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. MÉSZÁROSOVÁ, Monika. Positioning módneho e-portálu ZOOT a jeho dopad na nákupné správanie spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. MIČOVÁ, Simona. Spotrebiteľské správanie sa rodiny v oblasti starostlivosti o zdravie : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. CHMELOVÁ, Aneta. Marketingový výskum vo vybranej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. KOLUMBEROVÁ, Mária. Vplyv sociálnych médií na zdravotne uvedomelé spotrebiteľské správanie : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. PEHÁČKOVÁ, Romana. Vnímanie reklamy generáciou Z v oblasti podpory zdravého životného štýlu : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha