Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHOVÁ, Martina. Úloha interného auditu v období finančnej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2018. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 154-162.
  článok

  článok

 3. ZÁCHENSKÁ, Monika. Dohľad nad elektronickým bankovníctvom na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. KVASŇOVSKÁ, Veronika. Faktory ovplyvňujúce klientov pri výbere banky : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Corporate governance strenghtening process in financial institutions. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-7] CD-ROM. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok

 7. CAGÁŇ, Matej. Islamské bankovníctvo – princípy, implementácia v Európe : diplomová práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. CHOVANEC, Juraj. Alternatívne meny – zavádzanie, pozitíva a negatíva : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2016. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. SCHULLEROVÁ, Zuzana. Ochrana klienta na finančnom trhu, vývoj a trendy : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. MITRO, Marek. Islamské bankovníctvo v Európe : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha