Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav - ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Recenzenti: Elena Kašťáková, Peter Knapik. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. [8,7 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-554-1722-6. [Počet ex. : 30, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 3. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Peter Knapik, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. [12,97 AH]. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-225-4611-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 5. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha

 7. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Cezhraničné podnikanie bánk a jeho regulácia v prostredí pretrvávajúcej dlhovej krízy. Recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 115 s. [7,84 AH]. VEGA 1/1057/12. ISBN 978-80-225-4063-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 155-156. Recenzia na: Operácie v zahraničnom obchode : teória a prax / Elena Kašťáková, Viera Ružeková ; recenzenti: Peter Knapik, Elena Trenčianska. 2. rozšír. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3959-3.
  článok

  článok

 9. BEBIAKOVÁ, Dáša et al. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4215-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 10. Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko] [elektronický zdroj]. Zostavovateľka: Simona Škorvagová ; recenzenti: Peter Staněk, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [177 s., 8,85 AH]. ISBN 978-80-225-4015-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha