Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem [elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha


 3. BEBIAKOVÁ, Dáša et al. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-0. ISBN 978-80-225-4215-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 4. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 155-156. Recenzia na: Operácie v zahraničnom obchode : teória a prax / Elena Kašťáková, Viera Ružeková ; recenzenti: Peter Knapik, Elena Trenčianska. 2. rozšír. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3959-3.
  článok

  článok


 5. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Cezhraničné podnikanie bánk a jeho regulácia v prostredí pretrvávajúcej dlhovej krízy. Recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 115 s. [7,84 AH]. VEGA 1/1057/12. ISBN 978-80-225-4063-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 6. Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko] [elektronický zdroj]. Zostavovateľka: Simona Škorvagová ; recenzenti: Peter Staněk, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [177 s., 8,85 AH]. ISBN 978-80-225-4015-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠIMOROVÁ, Lenka. Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity. Recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 266 s. [15,73 AH]. VEGA 1/1185/12. ISBN 978-80-225-3773-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 8. BEBIAKOVÁ, Dáša. Kríza na Ukrajine a jej vplyv na obchodnú orientáciu Ukrajiny. In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 5-17 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 9. KNAPIK, Peter - STEINHAUSER, Dušan. Zadlžovanie a zdaňovanie. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 7-22 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok


 10. DRÁB, Ján. Analýza vývoja medzinárodného obchodu EÚ a zmeny vyvolané finančnou krízou (teritoriálna a tovarová štruktúra). In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 18-32 CD-ROM.
  článok

  článok