Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem [elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha


 3. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 155-156. Recenzia na: Operácie v zahraničnom obchode : teória a prax / Elena Kašťáková, Viera Ružeková ; recenzenti: Peter Knapik, Elena Trenčianska. 2. rozšír. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3959-3.
  článok

  článok


 4. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Cezhraničné podnikanie bánk a jeho regulácia v prostredí pretrvávajúcej dlhovej krízy. Recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 115 s. [7,84 AH]. VEGA 1/1057/12. ISBN 978-80-225-4063-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]

 5. BEBIAKOVÁ, Dáša et al. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4215-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]

 6. KNAPIK, Peter. Marketing a kríza globálnej spotreby. In Zmeny v spotrebiteľských trendoch a ich odraz v modifikáciách marketingových programov : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA číslo 1/1185/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4001-8, s. 34-55. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok


 7. PRIECEL, Lukáš. Prístupy EÚ k riešeniu dlhovej krízy v menovej únii : diplomová práca. Školiteľ: Peter Knapik. Bratislava, 2014. 85 s.
  kniha

  kniha


 8. RAJTAR, Matúš. Finančná a ekonomická kríza a dôsledky zlyhania corporate governance : diplomová práca. Školiteľ: Peter Knapik. Bratislava, 2014. 57 s.
  kniha

  kniha


 9. ANOVČINOVÁ, Mária. Nové pohľady na fungovanie a uplatňovanie corporate governance po vypuknutí krízy a zmeny v úlohách orgánov firmy a vedúcich manažérov firmy : diplomová práca. Školiteľ: Peter Knapik. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. VARGOVÁ, Viera. Ekonomická diplomacia a jej význam pre hospodárstvo členských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Peter Knapik. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha