Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Präsenzunterricht oder E-Learning? Vor- und Nachteile. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 33-39.
  článok

  článok

 2. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Effektives Lernen. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 53-59 CD ROM.
  článok

  článok

 3. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Lesen als Grundlage für den Wissens- und Fremdsprachenerwerb. In DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11382-5, s. 41-57 [1,23 AH].
  článok

  článok

 4. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 48-55 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Die Nonverbale Kommunikation und ihre Anwendung in Geschäftsverhandlungen. In Pohľady do výskumu aplikovaných jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2019. ISBN 978-80-972278-5-2, s. 49-56 online.
  článok

  článok

 6. SERESOVÁ, Katarína. [Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft]. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 75 online. Recenzia na: Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft / Zuzana Kočišová, Magdaléna Paté ; recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4510-5.
  článok

  článok

 7. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Neues Wissen durch Lesen erwerben - Leserverstehen. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 14-18 online.
  článok

  článok

 8. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Charles Taylor a jeho koncepcia slobody. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 545-551 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KOČIŠOVÁ, Zuzana. [Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti]. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 1, s. 68-70. Recenzia na: Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti / Radoslav Štefančík, Irina Dulebová ; recenzenti: Katarína Seresová, Danuša Lišková, Nina Cingerová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4414-6.
  článok

  článok

 10. KOČIŠOVÁ, Zuzana - PATÉ, Magdaléna. Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft. Recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 130 s. [7,59 AH]. ISBN 978-80-225-4510-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]