Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Jaromír. Základné prvky vyučovacieho procesu a súvisiaca terminológia. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 29-35 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 2. PASIAR, Ladislav. Finančný plán projektovou metódou. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 45-52 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 3. MADĚRA, František. Neutrálne usporiadanie výberového súboru (metodický návod). In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 18-28 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. DROŠČÁK, Martin. Učenie sa v 21. storočí. Kolaborácia, kooperácia a skupinová práca. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 8-12.
  článok

  článok

 5. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. CD-ROM [67 s.]. KEGA 022/EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4437-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Projektové vyučovanie v ekonomickom vzdelávaní. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 36-44 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 7. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Využitie projektového vyučovania na hodinách účtovníctva na obchodných akadémiách. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 53-59 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 8. VELICHOVÁ, Ľudmila. Príprava na veľtrh cvičných firiem - aplikácia modelu projektového vyučovania. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 60-67 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 9. ČONKOVÁ, Andrea. Projektové vyučovanie vo Francúzsku. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 3-7 CD-ROM. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Prípadové štúdie vo výučbe psychológie. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 13-17 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok