Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. International tourism. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 115 s. [6,697 AH]. ISBN 978-80-225-3523-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HANULÁKOVÁ, Eva. [Marketing]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 310-312. Recenzia na: Marketing / Jaroslav Kita a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-327-3.
  článok

  článok

 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 4. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 5. BAČÍK, Daniel. Vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podniku : diplomová práca. Škol. Antónia Štensová. Bratislava, 2010. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. SATUR, Michal. Optimalizácia zásobovacej logistiky vybraného podniku : diplomová práca. Škol. Antónia Štensová. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. MRÁZOVÁ, Miloslava. Marketing komunálneho politika : diplomová práca. Škol. Antónia Štensová. Bratislava, 2010. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. KRAJECOVÁ, Zuzana. Životný cyklus značky vybraného produktu : diplomová práca. Škol. Antónia Štensová. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2010. 411 s. [24,50 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-327-3. [Počet ex. : 21, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 10. ŠTENSOVÁ, Antónia. Výzvy a príležitosti franchisingu v súčasnom období. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 375-379.
  článok

  článok