Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila - ČERVENKA, Peter - DRÁBIK, Peter. Marketingová stratégia destinácie Bratislavský región - destinačný marketingový manažment a jeho aplikácia. 1. vydanie. Bratislava : Selale Education Business, 2018. 166 s. [5,5 AH]. ISBN 978-80-973123-0-5.
 2. NOVACKÁ, Ľudmila. Realizácia primárneho prieskumu, on-line prieskum a anketový prieskum, spracovanie dotazníkov vo forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní pre potreby BTB : záverečná správa [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofilová, Tomáš Koniar. 1. vyd. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2016. CD-ROM [41 s., 2 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Realizácia primárneho prieskumu, on-line prieskum a anketový prieskum, spracovanie dotazníkov vo forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní pre potreby BTB

  elektronická kniha

 3. RAJEKOVÁ, Jana. Maloobchod a voľný čas : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Štofilová. Bratislava, 2011. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MATEJČÍKOVÁ, Dana. Zmeny spotrebiteľského správania Generácie Y na trhu so spotrebným tovarom : diplomová práca. Školiteľ: Jana Štofilová. Bratislava, 2011. 101 s.
  kniha

  kniha

 5. MALACKÁ, Viera - ŠTOFILOVÁ, Jana. Perspectives of the evolution of the economy of India. In Practice and research in private and public sector-11 : 1st international scientific conference, May 5, 2011, Vilnius. - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2011. ISSN 2029-7378, s. 184-191.
  článok

  článok

 6. HANÁK, Róbert. Príčiny neúčasti študentov na študentskej vedeckej odbornej činnosti - ŠVOČ. In K rozvoju študentskej vedeckej odbornej činnosti na Ústave ekonómie a manažmentu na VŠEMvs. kolokvium. K rozvoju študentskej vedeckej odbornej činnosti na Ústave ekonómie a manažmentu na VŠEMvs : zborník prác z kolokvia Ústavu konaného 15.12.2010. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-970495-9-1, s. 15-29.
  článok

  článok

 7. NOVACKÁ, Ľudmila - ŠTOFILOVÁ, Jana. Koexistencia globálneho a regionálneho produktu cestovného ruchu. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 217-220. VEGA 2/0091/09.
  článok

  článok

 8. ŠTOFILOVÁ, Jana. Neologizmy v obchodnovednej terminológii. In Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodnovedných disciplínach. - Brno : Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-944-5, s. 115-122. VEGA 2/0091/09.
  článok

  článok

 9. HRICIGA, Andrej. [Inovácie marketingových činností]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 321-322. Recenzia na: Inovácie marketingových činností / Jozef Čimo ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2814-6.
  článok

  článok

 10. HORÁK, Pavol. Predajné služby ako konkurenčná výhoda : diplomová práca. Škol. Jana Štofilová. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha