Výsledky vyhľadávania

 1. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Recenzenti: Katarína Strelková, Irina Dulebová. 2. opravené a prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 131 [6,81 AH]. ISBN 978-80-225-4692-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 2. KOREŇKOVÁ, Tatjana V. et al. Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska. Recenzenti: Irina Dulebová, Emília Charfaoui. 2. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 276 s. [12,5 AH]. ISBN 978-80-225-4706-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 4. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých II : govorite po-russki? IV. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [7,63 AH]. ISBN 978-80-225-4401-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 5. KVAPIL, Roman. Slovenčina pre ekonómov I : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Lenka Tvrdá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 101 s. [6,63 AH]. ISBN 978-80-225-4286-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 6. STRELKOVÁ, Katarína. Dialóg kultúr: tvorivé kontakty študentov na EUBA a Sankt-Peterburgskej štátnej obchodno-ekonomickej univerzity. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 7, s. 120-121.
  článok

  článok

 7. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Govorite po-russki? I. Recenzenti Dezider Kollár, Katarína Strelková. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 123 s. [4,88 AH]. ISBN 978-80-225-4117-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 8. STRELKOVÁ, Katarína. Umenije slušať - zalog uspešnoj delovoj kommunikacii. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2014. ISBN 978-5-8180-0455-6, s. 89-93.
  článok

  článok

 9. STRELKOVÁ, Katarína. Nravstvennyje cennosti v podgotovke buduščich predprinimatelej. In Čelovečeskij kapital i professionaľnoje obrazovanije : naučnyj žurnal. - Moskva : Izdateľstvo FGBOU VPO REU im. G. V. Plechanova, 2014. ISSN 2226-9177, 2014, no. 1, s. 20-24.
  článok

  článok

 10. STRELKOVÁ, Katarína. Dialog kuľtur: komunikativnoe povedenie slovakov i kazachov sravniteľnij analz. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 40-46.
  článok

  článok