Výsledky vyhľadávania

 1. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 2. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých II : govorite po-russki? IV. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [7,63 AH]. ISBN 978-80-225-4401-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 3. KVAPIL, Roman. Slovenčina pre ekonómov I : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Lenka Tvrdá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 101 s. [6,63 AH]. ISBN 978-80-225-4286-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 4. STRELKOVÁ, Katarína. Dialóg kultúr: tvorivé kontakty študentov na EUBA a Sankt-Peterburgskej štátnej obchodno-ekonomickej univerzity. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 7, s. 120-121.
  článok

  článok


 5. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Govorite po-russki? I. Recenzenti Dezider Kollár, Katarína Strelková. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 123 s. [4,88 AH]. ISBN 978-80-225-4117-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 6. STRELKOVÁ, Katarína. Formirovanije sistemy predprinimateľskoj kuľtury u studentov ekonomičeskogo profilja, izučajuščich russkij jazyk. In Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanie i problemy prepodavanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Vestnik : doklady i soobščenija, prozvučavšije v chode XIX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Budapešt, 28-29 marta 2014 goda. - Budapešt : RKC, 2014. ISSN 147-8060, s. 158-162.
  článok

  článok


 7. STRELKOVÁ, Katarína. Umenije slušať - zalog uspešnoj delovoj kommunikacii. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2014. ISBN 978-5-8180-0455-6, s. 89-93.
  článok

  článok


 8. STRELKOVÁ, Katarína. Voprosy globalizacii vysšego obrazovanija (opyt Ekonomičeskogo universiteta v Bratislave). In Sociologičeskij aľmanach : sociaľno-političeskaja aktivnosť naselenija na sovremennom etape razvitija obščestva. - Orel : Izdateľstvo OF RANCHiGS, 2014. ISBN 978-5-93179-350-4, s. 114-115.
  článok

  článok


 9. STRELKOVÁ, Katarína. Interkuľturnaja kommunikacija. In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3870-1, s. 103-112.
  článok

  článok


 10. STRELKOVÁ, Katarína. Emília Charfaoui: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXVI. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8177-002-9, s. 126-127 [CD-ROM]. Recenzia na: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Emília Charfaoui. - Bratislava : Univerzita J. A. Komenského, 2014. ISBN 978-80-8177-002-9. KEGA 017 UK-4/2012.
  článok

  článok