Výsledky vyhľadávania

 1. OBADI, Saleh Mothana - KOSÍR, Igor - KORČEK, Matej. The Impact of low oil prices on the trade balance of Balkan countries and their energy security. In Energy economics letters. - New York : AESS Publications, 2017. ISSN 2308-2925, 2017, vol. 4, no. 3, pp. 20-27 online.
  článok

  článok

 2. PUŠKÁROVÁ, Paula. Utečenecká kríza v EÚ a jej dôsledky na ekonomiku, spoločnosť i politické vzťahy. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-271-4, s. 205-228 [1,58 AH]. VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00).
  článok

  článok

 3. KOSÍR, Igor - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana - ORLICKÁ, Jana. The Most important factors of efficiency of flexible exogenous integration to the EU on Ukrainian example. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 2, s. 177-207.
  článok

  článok

 4. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ČIDEROVÁ, Denisa - POLKOVÁ, Zuzana. Geopolitický vývoj na východnej hranici Európy a jeho vplyv na budúcu kooperačnú politiku Európskej únie s Euroázijským regiónom. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-245-5, s. 277-296 [1,4 AH].
  článok

  článok

 6. KORAUŠ, Antonín. Marketing in the financial sector. Reviewers: Igor Kosír ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Sprint 2, 2015. 512 s. Economics. ISBN 978-80-89710-02-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 336 s. VEGA 2/0009/12, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-245-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 2. Recenzenti: Víťazoslav Balhar, Lenka Šprochová. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. [23,77 AH]. VEGA 1/1057/12, KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4213-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 19, prezenčne 4]
 9. KORAUŠ, Antonín. Marketing vo finančnom sektore. Recenzovali: Milan Rajňák ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 536 s. Economics. ISBN 978-80-89710-14-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. RUŽEKOVÁ, Viera. [Problémy otvárania slovenskej ekonomiky a jej postavenie v Európskom hospodárskom priestore]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 151-153. Recenzia na: Problémy otvárania slovenskej ekonomiky a jej postavenie v európskom hospodárskom priestore (so zameraním na voľný pohyb osôb) / Viera Gavaľová, Andrea Vargová ; recenzenti Igor Kosír, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3640-0.
  článok

  článok