Výsledky vyhľadávania

 1. VRTÍKOVÁ, Kristína. Analýza dopytu potravinárskych tovarov v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Politika hospodárskej súťaže. Recenzovali: Ján Lisý, Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 239 s. [14,59 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-89710-29-4. [Počet ex. : 15, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 3. STRIEŠKA, Ľubomír - KISSOVÁ, Jana. Analýza vplyvu zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty na základné potraviny v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0294/13.
  článok

  článok

 4. SVÍTEKOVÁ, Adriána. Analýza vplyvu ekonomického rastu na spotrebu a objem dane z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. STRIEŠKA, Ľubomír - VRTÍKOVÁ, Kristína. Analysis of tax, growth and inflation elasticity of incomes of value added tax. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 939-951 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KUROTOVÁ, Alona. Vplyv zmeny sadzby DPH na vývoj konečnej spotreby a príjmy DPH : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2016. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. DUBCOVÁ, Gabriela - ŽIAKOVÁ, Mária. Nové trendy controllingu podniku : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľubomír Strieška, Miroslav Tóth. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [92 s., 7,21 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-225-4376-7.
  Nové trendy controllingu podniku

  elektronická kniha

 8. DUBCOVÁ, Gabriela. Etika podnikania : učebnica pre stredné školy. Recenzent/ka: Ľubomír Strieška, Andrea Miklánková. 1. vyd. Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2016. 166 s. [8,35 AH]. ISBN 978-80-89870-05-9.
 9. STRIEŠKA, Ľubomír - HLAVÁČIKOVÁ, Jana - KUROTOVÁ, Alona. Testovanie modelov na prognózovanie vývoja konečnej spotreby a príjmov dane z pridanej hodnoty. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1336-3301, 2015, roč. 12, č. 1, s. 7-24. VEGA 1/0294/13.
  článok

  článok

 10. STRIEŠKA, Ľubomír et al. Prognózovanie vývoja konečnej spotreby a príjmov DPH. Recenzenti: Štefan Majtán, Mojmír Kokles. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 162 s. [7,98 AH]. VEGA 1/0294/13. ISBN 978-80-225-4182-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]