Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURINA, Pavol. Postavenie bankového sektora v ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. URBAN, Marek. Dlhová kríza a možnosti udržania Eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. GAŠPIERIKOVÁ, Michaela. Trh nehnuteľností v Bratislave a jeho ďalší vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. REISENHOFFEROVÁ, Simona. Porovnanie princípov fungovania bánk a nebankových subjektov na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. MAREKOVÁ, Zuzana. Komparácia bankových systémov vybraných krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. JAKLOVSKÁ, Nina. Výhody a nevýhody zavedenia Eura a predikcia ďalšieho vývoja eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 7. SZABÓ, Erik. Vplyv úrokových sadzieb na rozvíjajúce sa trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. PRIELOŽNÁ, Veronika. Úrokové deriváty a ich využitie : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. OTRUBOVÁ, Sofia. Finančné deriváty a vplyv vybraných ukazovateľov : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIMKOVÁ, Marta. Možnosti využitia mobilného bankovníctva v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha