Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTURC, Boris - KOVÁČOVÁ, Jana. Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Jana - ŠTURC, Boris. Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-13 online. KEGA 030EU-4/2017, VEGA 1/0693/17.
  článok

  článok

 3. ASSAD, Jakub. Riadenie úverového portfólia vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. MIKLO, Patrik. História a vývoj bankového peňažníctva a kryptomien : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. KRAMER, Andrej. Market Profile - teória aukčného procesu : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 100 s.
  kniha

  kniha

 6. KOTYROVÁ, Andrea. Vývojové trendy mobilného bankovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. GROSSMANOVÁ, Dominika. Bankový systém v Rusku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. PETRÍKOVÁ, Martina. Komparácia kompetencií dvoch vybraných centrálnych bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠTEFANIKOVÁ, Tatiana. Porovnanie úverov na bývanie na príklade vybranej komerčnej banky na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. ROZSÍVAL, Michael. Finančný trh v Rusku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha