Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚRYOVÁ, Jaroslava. Hypotekárny trh SR a dopady finančnej krízy na jeho vývoj : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. BALOGA, Lukáš. Prediction of the U.S. stock market trends : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. BLAŠKOVÁ, Kristína. Finančné krízy a príčiny ich vzniku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. HORNÁČKOVÁ, Radoslava. Hypotekárny trh na Slovensku a jeho ďalší vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. PÓCZOSOVÁ, Laura. Etika v bankovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. SELECKÁ, Zuzana. Dejiny derivátov a ich predpokladaný vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. BARTOŠEK, Denis. Zhodnotenie vývoja na globálnom trhu s finančnými derivátmi : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. ROZSÍVAL, Michael. Digitálna evolúcia burzového prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. ZÁCHENSKÁ, Monika. Inovácie a zmeny v platobných službách v Slovenskej republike po implementácii smernice PSD 2 : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠAKOVÁ, Ivana. Financovanie komerčných nehnuteľností : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha