Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 22  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048842^"
 1. ALBEDÍNSKY, Martin. Algoritmické a aplikačné aspekty riešenia úloh o invariantoch grafu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha

 2. Vybrané výsledky vedeckovýskumnej činnosti Fakulty hospodárskej informatiky v roku 2012 : zborník vedeckých statí. Zostavila Anna Šlosárová ; recenzenti: Eva Kotlebová, Ladislav Kovaľ, Eva Rublíková, Božena Soukupová, Ján Mázik. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 130 s. ISBN 978-80-225-3525-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. PATAKYOVÁ, Jana. Optimalizácia job shop problému rozvrhovania : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2012. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2012. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PATAKYOVÁ, Jana. Optimalizácia job shop problému rozvrhovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 173-175.
  článok

  článok

 6. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 182-184.
  článok

  článok

 7. GOGA, Marián et al. Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : vznik, história a dielo : 1961-2011. Bratislava : [Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU], 2011. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. NOGA, Marcel. Aplikácia teórie obnovy v manažmente vozového parku dopravného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. HORÁČKOVÁ, Miriam. Kreslenie grafov a vizualizácia v úlohách sieťovej optimalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2011. 90 s.
  kniha

  kniha

 10. PODHORÁNY, Marek. Aplikácia hromadnej obsluhy v manažmente štíhlej výroby : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2011. 79 s.
  kniha

  kniha