Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Anna. Pôsobenie gaziel v cestovnom ruchu ako fenomén udržateľného rozvoja. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje : recenzovaný sborník z 8. mezinárodní vědecké konference, 11. dubna 2019, (Opava, Česko). - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-359-8, pp. 50-61 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. Kam plynú prostriedky rozvoja cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov EÚ? Regionálny aspekt. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje : recenzovaný sborník z 8. mezinárodní vědecké konference, 11. dubna 2019, (Opava, Česko). - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-359-8, pp. 72-81 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava - KOVAČEVIČ, Dubravka. Demand for Business Services in the Visegrad Group Countries and It´s factors of Development. Focus on Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 173-186. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - PETRŮ, Naděžda. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 267-275 CD-ROM. 7427/2019/08.
  článok

  článok

 5. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services as a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 6. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in Services: what are the Specifics of Existence Slovakia? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 929-945 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. GORLEVSKAYA, Liudmila et al. Innovations and New Product Development: Evidence from Enterprises Active in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 164-173 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 9. ŽÁK, Štefan et al. Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Viera Kubičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 97 s. [5,67 AH]. VEGA 1/0637/17. ISBN 978-80-225-4594-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. LEHOCZKÁ, Desana. Inovácie ako faktor ekonomického výkonu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha