Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. LEHOCZKÁ, Desana. Inovácie ako faktor ekonomického výkonu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠAMAJOVÁ, Ivana. Vzájomné pôsobenie technologickej a netechnologickej inovácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in Services: what are the Specifics of Existence Slovakia? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 929-945 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok


 5. GORLEVSKAYA, Liudmila et al. Innovations and New Product Development: Evidence from Enterprises Active in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 164-173 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 6. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava. Kvalitatívna analýza outsourcingu obchodno-podnikateľských služieb v Slovenskej republike. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 26-39.
  článok

  článok


 7. ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky spoločensko-technologických zmien na dopyt po službách : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. BARANOVIČOVÁ, Ivana. Netechnologické inovácie v službách : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. ELISCHEROVÁ, Romana. Inovačné systémy v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 10. GAZDÍKOVÁ, Simona. Uplatnenie racionálneho marketingu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha