Výsledky vyhľadávania

 1. LABSKÁ, Helena. Analýza modelu ELM v spotrebiteľskom rozhodovaní. In Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4336-1, s. 47-56 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BLAŽOVÁ, Simona. Komunikačná stratégia nového produktu v podmienkach vybranej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2016. 104 s.
  kniha

  kniha

 3. FILOVÁ, Sandra. Integrovaná komunikačná stratégia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2016. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. PLEVOVÁ, Katarína. Postavenie a funkcie inovatívnych foriem komunikácie vo vybraných médiách : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. VONYIKOVÁ, Veronika. Marketingová komunikácia vybraného produktu kultúry : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. SOPIAKOVÁ, Simona. Stratégia marketingovej komunikácie vybranej značky : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 98 s.
  kniha

  kniha

 7. VRAŽIČOVÁ, Andrea. Nové média a ich využitie vo vybranej maloobchodnej jednotke : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 90 s.
  kniha

  kniha

 8. SZIKELOVÁ, Kitty. Komunikácia služby "nákup cez internet" vo vybranom obchodnom reťazci : diplomová práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. FOGAŠOVÁ, Veronika. Nové komunikačné média v maloobchodnej sieti : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2014. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. PAĽKO, Peter. Virálny marketing v komunikačnej stratégii firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2014. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha