Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLUŠÁKOVÁ, Simona. Fluktuácia ako faktor znižovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. PODGÓRSKI, Adam. Aplikačné možnosti digitálnych technológií v personálnom manažmente : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. GELAČAKOVÁ, Soňa. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. JANTOLÁKOVÁ, Denisa. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠOLTÝSOVÁ, Dominika. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. GÁŠPÁROVÁ, Silvia. Kompetenčný profil personálneho manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 7. SLOVÁKOVÁ, Eva. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČIKOVÁ, Kristína. Fluktuácia zamestnancov v podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov : vedecké state. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Miroslava Szarková, Ľubomíra Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 119 s. [6 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-225-4541-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 10. 10.Úvod

  KITA, Pavol. Úvod. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 7. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok