Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava. Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0. Recenzenti: Jozef Králik, Pavol Kita. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 99 s. [4,45 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-063-6.
 2. MARASOVÁ, Jana. Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. Recenzenti: Milota Vetráková, Miroslava Szarková, Martina Blašková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1695-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KITA, Pavol et al. Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín. Recenzenti: Miroslava Szarková, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Gupress, 2020. 231 s. [13,78 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-904926-4-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 4. SZARKOVÁ, Miroslava. Miesto sociálnych sietí v neformálnej vnútropodnikovej komunikácii v ére priemyselnej revolúcie 4.0 a 5.0. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 33-42. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Nelátkové behaviorálne závislosti a riadenie ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 569-579 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 6. GAŠPAROVÁ, Renáta. Kompetenčný profil personálneho manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. MESEŽNIKOVOVÁ, Sonja. Sociálno-psychologická opora ako faktor konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. KULÍKOVÁ, Kristína. Psychohygiena ako nástroj personálneho riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. KÁČER, Ján. Využívanie sociálnych sietí v personálnom marketingu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Place and Role of Personnel Audit in Slovak Companies in the Industrial Revolution Stage 4.0 and 5.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 01/0309/18.
  článok

  článok