Výsledky vyhľadávania

 1. MELUŠOVÁ, Elena. Predslov. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 7-8.
  článok

  článok


 2. RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Prevzaté slová, internacionalizmy, geografické názvy a vlastné mená začínajúce písmenom H v porovnaní slovenského a francúzskeho jazyka. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 162-175.
  článok

  článok


 3. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Biela a čierna farba v slovenčine a španielčine. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 205-224.
  článok

  článok


 4. KVAPIL, Roman. Od filozofie jazyka k jeho výučbe. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 115-128.
  článok

  článok


 5. VARELA CANO, Diana Patricia. Používanie predložiek v slovenskom a španielskom jazyku. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 243-259.
  článok

  článok


 6. KERESTY, Ján. Leksiko-grammatičeskaja charakteristika polupredikativnych oborotov russkogo jazyka v sopostavlenii so slovackim. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 102-114.
  článok

  článok


 7. LAPŠANSKÝ, Ladislav - POVCHANIČ, Štefan. Ľ Histoire d`un plagiat - Ľ Histoire d`une inspiration. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 129-139.
  článok

  článok


 8. MELUŠOVÁ, Elena. La Naissance des mots nouveaux - transformation des noms propres en noms communs. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 152-161.
  článok

  článok


 9. RIZEKOVÁ, Iveta. Apperçu sur la politesse linguistique en français et en slovaque. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 176-184.
  článok

  článok


 10. Ianua ad linguas hominesque reserata VI. Zostavovateľka: Elena Melušová. 1. vyd. Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. 243 s. [14,31 AH]. ISBN 978-2-9536153-5-7.