Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-6. Vedeckí redaktori a recenzenti: Lívia Adamcová, Richard Repka, Martina Šipošová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 240 s. ISBN 978-80-8177-075-3.
 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Bemekungen zur Norm und Variation im Deutschen. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-6 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-075-3, s. 78-85.
  článok

  článok

 3. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7. Recenzenti: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. [258 s.]. ISBN 978-80-8177-076-0.
 4. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Sociálne siete vo vyučovaní cudzích jazykov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií: Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-076-0, s. 57-65.
  článok

  článok

 5. STRELINGER, Ján. Efektívne spôsoby a nové prístupy profesionálnych tlmočníkov k práci s jazykom. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií: Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-076-0, s. 111-120.
  článok

  článok

 6. STRELINGER, Ján. Postavenie podmienkových viet v anglickom jazyku a ich správne používanie vo vyučovacom procese. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií: Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-076-0, s. 198-206.
  článok

  článok

 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Zum Besseren Verständnis des Interkulturalitätsbegriffs. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 64-72. KEGA 015 EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. ADAMCOVÁ, Silvia. Prosodische Normen und Besonderheiten und Ihre Verortungen im Deutschen. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 10-20.
  článok

  článok

 9. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8. Recenzentky: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 130 s. ISBN 978-80-8177-078-4.
 10. STRELINGER, Ján. Cultural Diplomacy and the Role of Culture in International Negotiations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 106-115.
  článok

  článok