Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. online [115 s.]. ISBN 978-80-8177-044-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. STRELINGER, Ján. New and Modern Ways Used in Distance, Classical and e-Learning. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. ISBN 978-80-8177-044-9, s. 94-101 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 3. MELUŠOVÁ, Elena. Initiation à la linguistique française. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Daniel Lančarič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 85 s. [4,05 AH]. ISBN 978-80-225-4497-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 4. LANČARIČ, Daniel - FIFIKOVÁ, Dominika. Analyse der Wirtschaftssprache Englisch anhand der Beispiele aus den Wirtschaftsmagazinen The Economist und Newsweek. In Wirtschaftssprache im Wandel : Eine Forschungsstudie in vier Sprachen, fokussiert auf den Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-8300-9822-5, s. 55-68 [1,03 AH].
  článok

  článok


 5. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. online [105 s.]. ISBN 978-80-8177-040-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. STRELINGER, Ján. Europe and its 2020 strategy challenges and solutions. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. ISBN 978-80-8177-040-1, pp. 81-88 online.
  článok

  článok


 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [139 s.]. ISBN 978-80-8177-019-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII.

  elektronická kniha


 8. KEČKEŠOVÁ, Jana. Condensation of Newspaper Headlines : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Lančarič. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha


 9. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-020-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [126 s.]. ISBN 978-80-8177-021-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha