Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. online [105 s.]. ISBN 978-80-8177-040-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. STRELINGER, Ján. Europe and its 2020 strategy challenges and solutions. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. ISBN 978-80-8177-040-1, pp. 81-88.
  článok

  článok


 3. MELUŠOVÁ, Elena. Predslov. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 7-8.
  článok

  článok


 4. RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Prevzaté slová, internacionalizmy, geografické názvy a vlastné mená začínajúce písmenom H v porovnaní slovenského a francúzskeho jazyka. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 162-175.
  článok

  článok


 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Biela a čierna farba v slovenčine a španielčine. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 205-224.
  článok

  článok


 6. KVAPIL, Roman. Od filozofie jazyka k jeho výučbe. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 115-128.
  článok

  článok


 7. VARELA CANO, Diana Patricia. Používanie predložiek v slovenskom a španielskom jazyku. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 243-259.
  článok

  článok


 8. KERESTY, Ján. Leksiko-grammatičeskaja charakteristika polupredikativnych oborotov russkogo jazyka v sopostavlenii so slovackim. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 102-114.
  článok

  článok


 9. LAPŠANSKÝ, Ladislav - POVCHANIČ, Štefan. Ľ Histoire d`un plagiat - Ľ Histoire d`une inspiration. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 129-139.
  článok

  článok


 10. MELUŠOVÁ, Elena. La Naissance des mots nouveaux - transformation des noms propres en noms communs. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 152-161.
  článok

  článok