Výsledky vyhľadávania

 1. LENGHARDTOVÁ, Jana - PAĽKOVÁ, Jana. Perceptions of Latin America in Slovakia and their reflections at the University of Economics in Bratislava. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 2, s. 121-140.
  článok

  článok

 2. International university cooperation in the era of globalisation. Occasion of the 10th anniversary of the establishment of the International programmes institute. International university cooperation in the era of globalisation : proceedings on the occasion of the 10th anniversary of the establishment of the International programmes institute 2001 - 2011 : [10. 5. 2012, Bratislava, Slovensko]. Edited by Jana Lenghardtová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 137 s. [6 AH]. ISBN 978-80-225-3648-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. SIVÁK, Rudolf et al. 20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 398 s. [19,15 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LENGHARDTOVÁ, Jana. Ten years of the International Programmes` Institute contribution to the internationalisation of the University of Economics in Bratislava. In International university cooperation in the era of globalisation : proceedings on the occasion of the 10th anniversary of the establishment of the International programmes institute 2001 - 2011 : [10. 5. 2012, Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3648-6, s. 10-21.
  článok

  článok

 5. LENGHARDTOVÁ, Jana - PAĽKOVÁ, Jana. Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov a výzvy dialógu Európa - Latinská Amerika. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 257-276.
  článok

  článok

 6. Encuentro de profesores de Español de Eslovaquia. [Konferencia]. Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : [zborník z konferencie] : Bratislava 4 y 5 de noviembre de 2010. (eds.) Jana Paľková, Mónica Sánchez Presa, Mária Spišiaková. Bratislava : AnaPress, 2011. 187 s. [10,40 AH]. Studia Romanica Bratislavensia, 11. ISBN 978-80-89137-75-6.
 7. LENGHARDTOVÁ, Jana et al. Knowledge triangle and co-operation European Union - Latin America & the Caribbean. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 105, 111 s. [9,3 AH]. 142711-LLP-1-2008-1-SK-ERASMUS-ECUE. ISBN 978-80-225-3203-7.
 8. LENGHARDTOVÁ, Jana. Ústav jazykov v rokoch 1990 - 2000. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 20-25.
  článok

  článok

 9. PUCHOVSKÝ, Ján. Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru. Recenzentka: Jana Lenghardtová. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010. 248 s. Studia Iuridica Bratislavensia, 32. ISBN 978-80-7160-288-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. LENGHARDTOVÁ, Jana. Španielčina 1, 2. 7. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2010. 460 s. ISBN 978-80-10-02002-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]