Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Miroslav. Creative Industry - New Opportunities for the Slovak Economy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 426-435 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BRNKOVÁ, Barbora. Príjmová elasticita dopytu ako ukazovateľ rozhodovacieho procesu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 22-31 online.
  článok

  článok

 4. ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid - MOLITORIS, Ľudovít. Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 42-51 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 5. FILANOVÁ, Jana. Využitie genetických algoritmov v rozhodovacom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 58-66 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. HANÁK, Michal. Blockchain technologie v průmyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 79-83 online.
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav. Revolution in International Taxation. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 94-102 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Risks Linked with Introduction of Insurance Premium Tax. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 103-115 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 10. TÓTH, Miroslav. Štruktúra zamestnancov v odvetví agropotravinárstva. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1049-1058 online.
  článok

  článok