Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Miroslav. Creative Industry - New Opportunities for the Slovak Economy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 426-435 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČ, Martin - VESELÝ, Peter - PAWERA, René. Protection of Competition - the Global Economic Crisis VI. Reviewers: Miroslav Tóth, Ivan Karkuš. 1st Edition. Mukařov - Srbín : Ľuboš Janica, 2018. [190 s.] [9,45 AH]. ISBN 978-80-270-1037-0.
 3. DOMORÁKOVÁ, Nikoleta. Vývoj cien nehnuteľností vo väzbe na vývoj úrokových sadzieb hypotekárnych úverov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Projekt a jeho životný cyklus vo vybranom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 239-246 online.
  článok

  článok

 5. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Sustainability Balanced Scorecard – Making Sustainability Measurable. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 9-21 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 6. BRNKOVÁ, Barbora. Príjmová elasticita dopytu ako ukazovateľ rozhodovacieho procesu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 22-31 online.
  článok

  článok

 7. ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid - MOLITORIS, Ľudovít. Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 42-51 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 8. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  článok

  článok

 9. HAJNIKOVÁ, Tatiana et al. Arm's Length Principle in Transfer Pricing. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 67-78 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. DEÁKOVÁ, Stanislava. Nové trendy vo vývoji rizík vyplývajúcich zo zmien podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 52-57 online. VEGA 1/0569/18 (50 %), KEGA 025EU-4/2018 (50 %).
  článok

  článok