Výsledky vyhľadávania

 1. DOMORÁKOVÁ, Nikoleta. Vývoj cien nehnuteľností vo väzbe na vývoj úrokových sadzieb hypotekárnych úverov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 2. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Sustainability Balanced Scorecard – Making Sustainability Measurable. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 9-21 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 4. BRNKOVÁ, Barbora. Príjmová elasticita dopytu ako ukazovateľ rozhodovacieho procesu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 22-31 online.
  článok

  článok


 5. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  článok

  článok


 6. ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid - MOLITORIS, Ľudovít. Wellness marketing - analytický pohľad na vybrané prístupy a stratégie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 42-51 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 7. DEÁKOVÁ, Stanislava. Nové trendy vo vývoji rizík vyplývajúcich zo zmien podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 52-57 online. VEGA 1/0569/18 (50 %), KEGA 025EU-4/2018 (50 %).
  článok

  článok


 8. FILANOVÁ, Jana. Využitie genetických algoritmov v rozhodovacom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 58-66 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 9. HAJNIKOVÁ, Tatiana et al. Arm's Length Principle in Transfer Pricing. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 67-78 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 10. HANÁK, Michal. Blockchain technologie v průmyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 79-83 online.
  článok

  článok