Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 70  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048919^"
 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Recenzenti: Marián Bujna, Kristína Viestová. 3. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 475 s. [23,8 AH]. ISBN 978-80-225-3948-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 2]
 2. KLUCHOVÁ, Lucia. Stravovacie služby v cestovnom ruchu. Analýza služieb vybraného stravovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. HANO, Tomáš. Produkt cestovného ruchu. Analýza produktu cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. CUCOROVÁ, Nikola. Ubytovacie služby v cestovnom ruchu. Analýza služieb vybraného ubytovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha

 5. PÁNIKOVÁ, Lucia. Ochrana prírody a krajiny a jej vplyv na cestovný ruch. Analýza problematiky vo vybranom regióne cestovného ruchu SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVAČOVICOVÁ, Nikola. Kultúra a cestovný ruch. Hmotné a nehmotné dedičstvo vo vybranom regióne cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. TREFIL, Peter. Marketingový manažment - základné znaky a možnosti uplatnenia v systémoch spoločného stravovania. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 608-619, CD-ROM.
  článok

  článok

 8. TREFIL, Peter. Marketingová stratégia cestovného ruchu Slovenska na roky 2010-2013. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 102-110.
  článok

  článok

 9. VELEBNÁ, Silvia. Štátna politika cestovného ruchu Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. HORVÁTHOVÁ, Darina. Marketingový mix v cestovnom ruchu a analýza jeho aplikácie vo vybranom regióne cestovného ruchu SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha