Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Recenzenti: Marián Bujna, Kristína Viestová. 3. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 475 s. [23,8 AH]. ISBN 978-80-225-3948-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KLUCHOVÁ, Lucia. Stravovacie služby v cestovnom ruchu. Analýza služieb vybraného stravovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. CUCOROVÁ, Nikola. Ubytovacie služby v cestovnom ruchu. Analýza služieb vybraného ubytovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVAČOVICOVÁ, Nikola. Kultúra a cestovný ruch. Hmotné a nehmotné dedičstvo vo vybranom regióne cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. TREFIL, Peter. Marketingový manažment - základné znaky a možnosti uplatnenia v systémoch spoločného stravovania. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 608-619, CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HANO, Tomáš. Produkt cestovného ruchu. Analýza produktu cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. PÁNIKOVÁ, Lucia. Ochrana prírody a krajiny a jej vplyv na cestovný ruch. Analýza problematiky vo vybranom regióne cestovného ruchu SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2013. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. TREFIL, Peter. Marketingová stratégia cestovného ruchu Slovenska na roky 2010-2013. In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2, s. 175-182.
  článok

  článok

 9. TREFIL, Peter. Marketingová stratégia cestovného ruchu Slovenska na roky 2010-2013. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 722-730.
  článok

  článok

 10. TREFIL, Peter. Marketingová stratégia cestovného ruchu Slovenska na roky 2010-2013. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 102-110.
  článok

  článok