Výsledky vyhľadávania

 1. TUMPACH, Miloš - GEDEON, Milan. Navrhované zvýšenie limitov pre povinný štatutárny audit ako reakcia na gold-plating. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 7-8, s. 45-49. I-19-107-00.
  článok

  článok

 2. TUMPACH, Miloš - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Problems in Accounting for Borrowing Costs in Accordance with the IAS 23. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 154-158. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. ŚCIĄŻKO, Alina. Vybrané problémy účtovnej závierky zostavovanej podľa IFRS a národných účtovných predpisov v Poľsku a na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. JENČOVÁ, Katarína. Účtovné zobrazenie finančného prenájmu podľa IFRS 16 a národných účtovných predpisov SR : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. NOVOTNÝ, Dominik. Využitie manažérskeho účtovníctva pre stanovenie transferových cien : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. CHRENKOVÁ, Erika. Špecifiká účtovania vybraných problémov v podmienkach spoločnosti zaoberajúcej sa vyraďovaním jadrových zariadení : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. KOZMAOVÁ, Renáta. Riziko vzniku bilančných podvodov v praxi podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. KRESAN, Adam. Vykazovanie výnosov podľa IFRS 15 - inšpirácia pre slovenskú účtovnú legislatívu : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Disclosure of Information on the Application of Standards in the Financial Statements of Commercial Insurance Companies. In IFRS: Global Rules & Local Use. International Scientific Conference. IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers : The 7th International Scientific Conference. - Prague : Anglo-American University : Metropolitan University Prague Press, 2019. ISBN 978-80-87956-96-0, s. 417-422 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Blockchain Technology and Verification of Information from Financial Statements. In IFRS: Global Rules & Local Use. International Scientific Conference. IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers : The 7th International Scientific Conference. - Prague : Anglo-American University : Metropolitan University Prague Press, 2019. ISBN 978-80-87956-96-0, s. 411-416 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok