Výsledky vyhľadávania

 1. BOŠKOVÁ, Terézia. Bilančné podvody v spoločnosti Enron : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 2. MACANOVÁ, Veronika. Manažérske účtovníctvo ako podklad pre rozhodovanie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 3. MAČUGOVÁ, Viktória. Výnosy z výmenných a nevýmenných transakcií v účtovníctve verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. MEDO, Ivan. Zníženie hodnoty majetku určeného a neurčeného na zabezpečenie príjmov v účtovníctve verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 5. ROLANDOVÁ, Kristína. Účtovné zobrazenie splatnej a odloženej dane z príjmov podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. TUMPACH, Miloš. Accounting for the Leases in Accordance with the IFRS 16 and Its Impact on National Accounting Framework. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 152-156. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 7. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. What is the Price for Audit? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 41-45. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 8. ADAMICOVÁ, Dominika. Využitie účtovníctva v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha


 9. PRAŽENKOVÁ, Romana. Kurzové rozdiely podľa právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Impact of External Control on the Activities of Higher Education Institutions. In Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2018. ISBN 978-80-553-2736-5, pp. 346-352 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok