Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 760  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048926^"
 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Digitization and Automation in the Time of COVID-19 Pandemic and Their Impact on Sales of IT Sector Companies. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 19-24. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. [113] s. ISBN 978-80-245-2463-4.
 3. CHRENKOVÁ, Erika. Špecifiká pri zostavovaní účtovnej závierky v spoločnosti zaoberajúcej sa vyraďovaním jadrových zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. KOZMAOVÁ, Renáta. Porovnanie systému DPH v SR a Maďarsku so zreteľom na daňové podvody : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. HUSHTAN, Evelina. Porovnanie rámcov pre vedenie účtovníctva podnikateľov v SR a na Ukrajine : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. KUKLICA, Rastislav. Vplyv voľby účtovnej politiky na vybrané ukazovatele finančnej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 34 s.
  kniha

  kniha

 7. GEDEON, Milan. Možnosti eliminácie nedokonalostí účtovnej legislatívy : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PAULINY, Patrik. Vykazovanie zásob podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. GUŽÍKOVÁ, Katarína. Miesto dodania služby a zákon o dani z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Kryptoaktíva ako súčasť majetku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Osobitné číslo, s. 8-12 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok