Výsledky vyhľadávania

 1. URBLÍKOVÁ, Daniela. Udržateľné poľnohospodárstvo ako producent obnoviteľných nosičov energie. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 3, s. 17-19.
  článok

  článok

 2. BERNÁTOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. VASILÍKOVÁ, Zuzana. Nákupné správanie na trhu s ekologickými produktmi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HREŠKOVÁ, Blanka. Certifikácia a audit v organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SLANINOVÁ, Zuzana. Využitie mobilného marketingu – príležitosti a trendy : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. DZURIČKOVÁ, Jana. Využitie vybraných nástrojov marketingu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. HARČAR, Daniel. Návrh distribučného systému pre spoločnosť PcProfi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 81 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ONOFREJOVÁ, Ivana. Logistika vo firme : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MAKO, Peter. Marketing rozvoja ekonomicky slabších regiónov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MIKLUŠOVÁ, Jarmila. Marketing služieb a sociálne siete : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 67 s.
  kniha

  kniha