Výsledky vyhľadávania

 1. BERNÁTOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VASILÍKOVÁ, Zuzana. Nákupné správanie na trhu s ekologickými produktmi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HREŠKOVÁ, Blanka. Certifikácia a audit v organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. URBLÍKOVÁ, Daniela. Udržateľné poľnohospodárstvo ako producent obnoviteľných nosičov energie. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 3, s. 17-19.
  článok

  článok

 5. URBLÍKOVÁ, Daniela. Sociálne siete a marketing. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 2. - Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-561-0067-7, s. 184-190.
  článok

  článok

 6. URBLÍKOVÁ, Daniela. Meranie kvality logistických služieb. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0906/11.
  článok

  článok

 7. URBLÍKOVÁ, Daniela. Kvalita ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. In Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník : Podhájska, 2013. - Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-09-6, s. 328-341.
  článok

  článok

 8. URBLÍKOVÁ, Daniela. Biopotraviny a faktory ovplyvňujúce ich nákup. In Riešené projekty - terminologické a odborné problémy : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : [3. 7. 2013, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra marketingu a obchodu PHF EU, 2013. ISBN 978-80-225-3660-8, s. 26. VEGA 1/0906/11/322.
  článok

  článok

 9. URBLÍKOVÁ, Daniela. Doprava a ekológia. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. medzinárodná konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov z 1. medzinárodnej konferencie : Košice, 24.-25. október 2013. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-225-3732-2, s. 134-135 [CD-ROM]. VEGA 1/0906/11/322.
  článok

  článok

 10. SLANINOVÁ, Zuzana. Využitie mobilného marketingu – príležitosti a trendy : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha