Výsledky vyhľadávania

 1. URBLÍKOVÁ, Daniela. Udržateľné poľnohospodárstvo ako producent obnoviteľných nosičov energie. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 3, s. 17-19.
  článok

  článok


 2. VASILÍKOVÁ, Zuzana. Nákupné správanie na trhu s ekologickými produktmi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. HREŠKOVÁ, Blanka. Certifikácia a audit v organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BERNÁTOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. DOLOBÁČOVÁ, Monika. Využitie marketingového mixu pre zvýšenie konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. URBLÍKOVÁ, Daniela. Kvalita ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. In Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník : Podhájska, 2013. - Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-09-6, s. 328-341.
  článok

  článok


 7. ČONKOVÁ, Katarína. Uplatnenie vybraných nástrojov marketingového mixu v spoločnosti Tatra banka, a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. ANDREJCOVÁ, Eva. Organizácia nákupu v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. TKÁČ, Roman. Nové prístupy v marketingu a ich uplatnenie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 40 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ŠVECOVÁ, Katarína. Marketing neziskovej organizácie MO SRZ v Orlove : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha