Výsledky vyhľadávania

 1. VAVROVÁ, Katarína. Vplyv digitálnej revolúcie na daňový systém v dobe nízkych úrokových sadzieb. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 136-145 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. TURŇOVÁ, Lucia. Vplyv podnikateľských subjektov na nepriame dane : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. MAJERČÁK, Aurel. Perspektíva behaviorálneho vplyvu pri environmentálnych daniach : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. SIUSIUKINA, Margarita. Behaviorálny vplyv podnikateľských subjektov na priame dane : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠPIRKOVÁ, Viktória. Vplyv Európskej únie na selektívne spotrebné dane : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. GOGOVÁ, Adriána. Daňové aspekty cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. MEĽOŠOVÁ, Ivana. Selektívne spotrebné dane v rámci EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. VAVROVÁ, Katarína. Selected Environmental Taxes. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 659-668 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. VAVROVÁ, Katarína. Environmental Indicators. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 10. PETKÁČ, Imrich. Vplyv vývoja eurozóny na environmentálne dane : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha