Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Význam marketingu v prevencii šírenia COVID-19. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 2, s. 7-17 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Informačné a komunikačné technológie (IKT) v obchode a marketingu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 95-102. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda. Digitálny marketing a jeho využitie v zdravotníctve. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 230-231. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 4. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda - DEMKO, Juraj. The Use of Statistical Methods in the Retail Sector Revenues Analysis. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 63-68. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 5. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Marketing Online - the Introduction of the Tools Used to Optimize the Marketing Communication Online. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 103-109. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda. Typológia spotrebiteľov v marketingu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, s. 149-150 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Trends in Retailing and Covid-19 Pandemic. In Sovremennye tendencii i perspektivy razvitija nacionalnykh ehkonomik v uslovijakh vyzovov mirovojj pandemii : Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii = Works оf the international scientific- practical conference. - Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2020. ISBN 978-601-337-395-9, s. 74-79 online.
  článok

  článok

 8. REGULOVÁ, Henrieta. Zmyslový marketing a aromachológia : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. RODANIČOVÁ, Katarína. Etnocentrické správanie slovenských spotrebiteľov : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. STROPKAYOVÁ, Natália. Zelený marketing v podnikovohospodárskej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha